ZPRAVODAJ CESTA

Kontakt na redakci zpravodaje Cesta:

Září 2023
Farní zpravodaj při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vychází vždy první neděli v měsíci. Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru (Almužnická 2, Opava) či elektronickou poštou na emailovou adresu redakce Cesty – vždy do uzávěrky (tj. do 14. dne měsíce).

Ročník 30 (2023):

Ročník 29 (2022):

Ročník 28 (2021):

Ročník 27 (2020):

Ročník 26 (2019):


Archiv farního zpravodaje Cesta


Přehledy seriálů a článků na pokračování