ZPRAVODAJ CESTA

Kontak na redakci zpravodaje Cesta:

Prosinec 2021
Farní zpravodaj při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vychází vždy první neděli v měsíci.Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru (Almužnická 2, Opava) či elektronickou poštou na emailovou adresu redakce Cesty – vždy do uzávěrky (tj. do 14. dne měsíce).

 

Ročník 28 (2021):

Ročník 27 (2020):

Ročník 26 (2019):


Archiv farního zpravodaje Cesta


Přehledy seriálů a článků na pokračování