ZPRAVODAJ CESTA

farní zpravodaj při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vychází vždy první neděli v měsíci.

Kontak na redakci zpravodaje CESTA:

Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru (Almužnická 2, Opava) či elektronickou poštou na emailovou adresu redakce Cesty – vždy do uzávěrky (tj. do 14. dne měsíce).

 

 

Ročník 27 (2020):

Ročník 26 (2019):

Ročník 25 (2018):

Ročník 24 (2017):

Ročník 23 (2016):

Ročník 22 (2015):

Ročník 21 (2014):

 

Cesta z let 1994 – 2013
1.–20. ročník farního zpravodaje Cesta naleznete ZDE