ZPRAVODAJ CESTA

Kontakt na redakci zpravodaje Cesta:

Květen 2024
Zpravodaj farnosti Panny Marie v Opavě vychází vždy první neděli v měsíci. Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii konkatedrály, kostela sv. Vojtěcha nebo na faru (Almužnická 2, Opava) či elektronickou poštou na emailovou adresu redakce Cesty (cesta.opava@gmail.com) – vždy do uzávěrky (tj. do 14. dne měsíce).

Ročník 31 (2024):

Ročník 30 (2023):

Ročník 29 (2022):

Ročník 28 (2021):

Ročník 27 (2020):

Ročník 26 (2019):


Archiv farního zpravodaje Cesta


Přehledy seriálů a článků na pokračování