Manželství

Společná příprava na svátost manželství v děkanátu Opava

místo konání: Slavkov u Opavy, Orlovna, L. Svobody 490

Datum Téma Přednášející
1. února 2020 v 19.00 Co očekávát v manželství manželé Petkovovi
8. února 2020 v 18.00 Komunikace manželé Pilařovi
22. února 2020 v 19.00 Etika předávání života MUDr. Marie Fridrichová
29. února 2020 v 19.00 Řešení konfliktů manželé Hasíkovi

 

Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu, obvykle tříměsíční. Snoubenci by měli být katolíci žijící vírou Církve. Chce-li někdo uzavřít sňatek s nepokřtěným či s osobou jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas (dispens). Pokud by jeden ze snoubenců žádal o křest, blížící se sňatek není důvodem ke zkrácení křestní přípravy, která trvá minimálně 6 měsíců.

 

Církevní sňatek nemůže uzavřít ten:

  • kdo nechce žít s partnerem po celý život,
  • kdo neuznává jedinost manželství,
  • kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva,
  • kdo už je vázán platným sňatkem.

 

Doklady k zápisu o uzavření manželství:

  • rodné listy a občanské průkazy snoubenců,
  • potvrzení o křtu (církevní sňatek je možný, je-li alespoň jeden pokřtěn v katolické církvi),
  • jména, příjmení, adresy a rodná čísla svědků (svědkem může být osoba starší osmnácti let, která má průkaz totožnosti).