Rozpis lektorů

Rozpis lektorů, kteří čtou nedělní čtení ve farnosti Panny Marie na mši svaté v 8.30 v kostele sv. Vojtěcha. V případě, že lektor nemůže číst v určenou neděli (např. z důvodu nemoci apod.), telefonicky se domluví s jiným lektorem a s ním se vymění.

Kontaktní osoba
Marek Chovanec, email: marucha@email.cz

 

 

Datum Čtení Lektor
12. září 2021
24. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 50,5-9a Ministranti
2. čtení: Jak 2,14-18 Hana Brňáková
19. září 2021
25. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 2,12a.17-20 Libor Špička
2. čtení: Jak 3,16-4,3 Draha Špičková
26. září 2021
26. neděle v mezidobí
1. čtení: Nm 11,25-29 Marie Pilařová
2. čtení: Jak 5,1-6 Jan Pilař
3. října 2021
27. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 2,18-24 Pavla Ondráčková
2. čtení: Žid 2,9-11 Miroslav Lerch
10. října 2021
28. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 7,7-11 Milan Řehák
2. čtení: Žid 4,12-13 Miroslava Rychtová
17. října 2021
29. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 53,10-11 Ministranti
2. čtení: Žid 4,14-16 Daniela Chovancová
24. října 2021
30. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 31,7-9 Marie  Štrauchová
2. čtení: Žid 5,1-6 Miroslav Lerch
31. října 2021
31. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 6,2-6 Magda Krupová
2. čtení: Žid 7,23-28 Lukáš Graca
7. listopadu 2021
32. neděle v mezidobí
1. čtení: 1Král 17,10-16 Pavel Hejátko
2. čtení: Žid 9,24-28 Hana Hejátková
14. listopadu 2021
33. neděle v mezidobí
1. čtení: Dan 12,1-3 Marek Sabol
2. čtení: Žid 10,11-14.18 Bronislava Sabolová
21. listopadu 2021
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: Dan 7,13-14 Zdislava Sovadinová
2. čtení: Zj 1,5-8 Richard Mrázek
28. listopadu 2021
1. neděle adventní
1. čtení: Jer 33,14-16 Lukáš Řezníček
2. čtení: 1Sol 3,12-4,2 Barbora Řezníčková
5. prosince 2021
2. neděle adventní
1. čtení: Bar 5,1-9 Pavel Hejátko
2. čtení: Flp l,4-6.8-11 Hana Hejátková