Rozpis lektorů

Rozpis lektorů, kteří čtou nedělní čtení ve farnosti Panny Marie na mši svaté v 8.30 v konkatedrále Panny Marie. V případě, že lektor nemůže číst v určenou neděli (např. z důvodu nemoci apod.), telefonicky se domluví s jiným lektorem a s ním se vymění.

Kontaktní osoba
Marek Chovanec, email: marucha@email.cz

 

Datum Čtení Lektor
21. května 2023
7. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 1,12-14 Magda Krupová
2. čtení: 1 Pt 4,13-16 Richard Mrázek
28. května 2023
Slavnost Seslání Ducha svatého
1. čtení: Sk 2,1-11 Lukáš Řezníček
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13 Barbora Řezníčková
4. června 2023
Slavnost Nejsvětější Trojice
1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9 Pavel Hejátko
2. čtení: 2 Kor 13,11-13 Hana Hejátková
11. června 2023
10. neděle v mezidobí
1. čtení: Oz 6,3-6 Libor Špička
2. čtení: Řím 4,18-25 Draha Špičková
18. června 2023
11. neděle v mezidobí
1. čtení: Ex 19,2-6a Pavla Ondráčková
2. čtení: Řím 5,6-11 Miroslava Rychtová
25. června 2023
12. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 20,10-13 Ministranti
2. čtení: Řím 5,12-15 Daniela Chovancová
2. července 2023
13. neděle v mezidobí
1. čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a Marie  Štrauchová
2. čtení: Řím 6,3-4.8-11 Miroslav Lerch
5. července 2023
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
1. čtení: Iz 61,1-3a Magda Krupová
2. čtení: 2 Kor 4,1-2.5-7 Lukáš Graca
9. července 2023
14. neděle v mezidobí
1. čtení: Zach 9,9-10 Sestry františkánky
2. čtení: Řím 8,9.11-13 Ministranti
16. července 2023
15. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 55,10-11 Daniela Chovancová
2. čtení: Řím 8,18-23 Ministranti
23. července 2023
16. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 12,13.16-19 Ministranti
2. čtení: Řím 8,26-27 Hana Brňáková
30. července 2023
17. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Král 3,5.7-12 Marek Sabol
2. čtení: Řím 8,28-30 Bronislava Sabolová
30. července 2023
Svátek Proměnění Páně
1. čtení: Dan 7,9-10.13-14 Zdislava Sovadinová
2. čtení: 2 Petr 1,16-19 Richard Mrázek