Rozpis lektorů

Rozpis lektorů, kteří čtou nedělní čtení ve farnosti Panny Marie na mši svaté v 8.30 v konkatedrále Panny Marie. V případě, že lektor nemůže číst v určenou neděli (např. z důvodu nemoci apod.), telefonicky se domluví s jiným lektorem a s ním se vymění.

Kontaktní osoba
Marek Chovanec, email: marucha@email.cz

Datum Čtení Lektor
19. května 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého
1. čtení: Sk 2,1-11 Marek Sabol
2. čtení: Gal 5,16-25 Bronislava Sabolová
26. června 2024
10. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40 Zdislava Sovadinová
2. čtení: Řím 8,14-17 Richard Mrázek
2. června 2024
9. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 5,12-15 Lukáš Řezníček
2. čtení: 2Kor 4,6-11 Barbora Řezníčková
9. června 2024
10. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 3,9-15 Pavel Hejátko
2. čtení: 2Kor 4,13-5,1 Hana Hejátková
16. června 2024
11. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 17,22-24 Libor Špička
2. čtení: 2Kor 5,6-10 Draha Špičková
23. června 2024
12. neděle v mezidobí
1. čtení: Job 38,1.8-11 Miroslava Rychtová
2. čtení: 2Kor 5,14-17 Jan Rychta
30. června 2024
13. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24 Daniela Chovancová
2. čtení: 2Kor 8,7.9.13-15 Pavla Ondráčková
5. července 2024
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
1. čtení: Iz 61,1-3a Eva Lerchová
2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7 Miroslav Lerch
7. července 2024
14. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 2,2-5 Magda Krupová
2. čtení: 2Kor 12,7-10 Marie Štrauchová
14. července 2024
15. neděle v mezidobí
1. čtení: Am 7,12-15 Věra Martínková
2. čtení: Ef 1,3-14 Tomáš Pchálek