Farní klub

  • Schází se každý pátek v 16.15 v učebně kostela sv. Vojtěcha (Dolní náměstí), v 17 hodin přecházíme na faru (Almužnická 2), končíme v 17.45.
  • Určeno pro děti od 3. do 7. třídy.
  • Tento rok poznáváme kostel sv. Vojtěcha.