Farní klub

  • Schází se každý pátek v 16 hodin v učebně kostela sv. Vojtěcha, od 17 hodin na faře (Almužnická 2).
  • Určeno pro děti od 4. do 9. třídy.