Farní klub

  • Schází se každý pátek v 16 hodin na faře (Almužnická 2), končíme v 17.30.
  • Určeno pro děti od 3. do 7. třídy.