OHLÁŠKY 29. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 29. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
 2. V neděli 17. října nebude sloužena mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 (nedělní mše v 1000 bude sloužena v kostele sv. Hedviky).
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (18. října)svátek sv. Lukáše, evangelisty,
  • v pátek (22. října) památku sv. Jana Pavla II., papeže.
 4. V měsíci říjnu se každý den různá farní společenství a skupiny modlí v kostele sv. Vojtěcha od 1715 růženec. Rozpis jednotlivých dnů naleznete na webu farnosti a na nástěnkách.
 5. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku plukovníka v. v. Františka Valdštýna na téma „Zamýšlení nad husitskými válkami“. Přednáška se uskuteční v úterý 19. října v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě (Masarykova 39, 1. poschodí).
 6. Zájemci, kteří chtějí podpořit misie, mohou upéct misijní „koláč“. Upečené misijní „koláče“ prosím přineste v sobotu 23. října mezi 14. a 16. hodinou na faru (Almužnická 2). Misijní „koláče“ a výrobky z tvoření se budou prodávat na misijní neděli 24. října po mších svatých v hlavním vchodu konkatedrály. Výtěžek bude použit na světové misie.
 7. V sobotu 23. října bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 8. Příští neděli budeme prožívat 30. neděli v mezidobí, je to zároveň Den modliteb za misie, kdy proběhne sbírka na světové misie.

Komentované prohlídky v říjnu

Datum Kde Provádí Čas
Ne 17. října kostel sv. Hedviky Mgr. Petr Tesař 14.00–16.00
Út 19. října konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Mgr. Petr Tesař 16.30–18.00
Vstupné: základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 50 Kč za osobu. Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela.
Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

Výuka náboženství 2021/2022

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
6.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Středoškoláci: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

Z deníku trosečníka aneb Farní tábor 2021

Den první – 16:29 naurského času

Ztroskotali jsme. A je nás 18. Podle informací deseti domorodců jsme zjistili, že jsme se nedostali do našeho cíle – Zátoru, ale na ostrov Nauru. Jediné naše štěstí je, že domorodci mluví stejnou řečí a prozatím mají dostatek výborného jídla. Ano, prozatím… Ostrovu Nauru hrozí zánik. Pomůžeme? A co bude s námi?

Téhož dne o pár hodin později:

Zůstáváme. Ostrov zachráníme tak, že mu vymyslíme řád. Ale jaký? Chtělo by to inspiraci… Povedlo se! Sestrojili jsme časokolo (teleportační přístroj), teď jen aby fungovalo…

Den končí.

Zobrazit další fotky (2)

(Pokračování textu…)

Ministrantský výlet

Poslední sobotu v červnu jsme se my, ministranti naší farnosti, vydali na výlet na Praděd. Začali jsme mší svatou v konkatedrále a poté jsme jeli autobusem k Pradědu. Nahoru jsme šli pěšky, po cestě jsme si užili spoustu legrace a taky to, že jsme po dlouhé době zase spolu. Na Pradědu jsme si dali svačinku. Zpátky jsme se vydali na koloběžkách až k Ovčárně. Tam už nás čekal autobus zpět do Opavy.

František K.

Zobrazit další fotky (8)

První svaté přijímání ve farnosti

Letos jsme ve farnosti prožili první svaté přijímání hned dvakrát. Díky koronavirovým opatřením se většina dětí učila trpělivosti, neboť si musela na první setkání s Kristem v eucharistii počkat jeden celý rok navíc.

V neděli 16. května přistoupilo v kostele sv. Vojtěcha k prvnímu svatému přijímání celkem osm dětí.

Zobrazit další fotky (32)

Poslední červnovou neděli pak v opravené konkatedrále přistoupilo k svatému přijímání celkem patnáct dětí.

Děkujeme všem, kteří se vytrvale za děti po celou dobu jejich přípravy na přijímání modlili.

Zobrazit další fotky (53)

Jáhenské svěcení

Po třech letech se konkatedrála v sobotu 19. června dočkala jáhenského svěcení, které přijal  jednak náš farník Karel Honka, a jednak Jan Slepička z farnosti Svatého Duch

a v Ostravě-Zábřehu. Karel Honka svou roční jáhenskou službu bude vykonávat na Diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jana Slepičku dekret biskupa deleguje ke službě v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde bude po letních prázdninách pokračovat ve studiu teologie.

Zobrazit další fotky (39)