OHLÁŠKY 3. neděle velikonoční

 1. Slavíme neděli velikonoční. Dnešní sbírka je určen na opravy konkatedrály.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pátek (23. dubna)svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
 3. Církevní ZŠ sv. Ludmily zve na zápis do 1. třídy na pobočku v Opavě Jaktaři, který se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna a v pátek 23. dubna, vždy od 14 hodin do 18 hodin. Do 23. dubna probíhá online přihlašování na školním webu czs-hradec.edupage.org.
 4. O udělení jáhenského svěcení požádal náš farník Karel Honka, narozen 19. června 1996. Podle přání církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby se za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.
  S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celou církev, a tedy i pro vás, všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu má být uděleno dne 19. června 2021 v Opavě.
 5. Příští neděli budeme slavit 4. neděli velikonoční (Dobrého Pastýře).

Rozpis mší svatých v kostele sv. Vojtěcha platný do odvolání
Po Út St Čt So Ne
6.00, 7.00 6.00, 7.00
18.00
7.00
18.00
6.30, 8.00
9.30, 11.00
18.00

Slovo apoštolského administrátora

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie Opava

ERROR:

Javascript not activated

Jak virtuální prohlídku používat?

 

Pro přecházení mezi jednotlivými prohlídkami použijte hotspoty nebo náhledy jednotlivých bodů na dolní liště.

Pro pohyb ve virtuální prohlídce máte několik možností:

 • Přidržením levého tlačítka myši a pohybem můžete virtuální prohlídkou libovolně otáčet.
 • Pomocí 4 tlačítek na liště s požadovaným směrem otáčení.

Pro přiblížení nebo oddálení pohledu můžete použít:

 • ovládací panel v dolní části virtuální prohlídky (tlačítka + a -)
 • kolečko myši.

Vytvořili prohlidky-virtualni.cz

Konkatedrála (3. část)

Třetí část fotogalerie konkatedrály, která přináší srovnání interiéru chrámu před opravou a po opravě.

 

Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
[thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb]

Přetažením posuvníku doprava se zobrazí fotka před opravou, přetažením doleva stav po opravě.

Konkatedrála (2. část)

Druhá část fotogalerie konkatedrály, která přináší srovnání interiéru chrámu před opravou a po opravě.

 

Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
[thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb]

Přetažením posuvníku doprava se zobrazí fotka před opravou, přetažením doleva stav po opravě.