OHLÁŠKY 7. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 7. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit Popeleční středu (začátek postní doby):
  • mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a 700, večer v 1800, při každé mši svaté se bude žehnat popel a udělovat popelec (popeleční středa je dnem přísného postu od masa a množství jídla),
  • od 1700 bude možné přijmout svátost smíření,
  • mši v 1800 bude celebrovat P. Peter Krenický, slovenský misionář, při večerní mši bude sbírka na potřeby jeho misie, po mši se uskuteční beseda s P. Krenickým.
 3. V pondělí a v úterý před Popeleční středou (tj. 24. a 25. února) bude v kostele sv. Vojtěcha probíhat smírná adorace, která bude v 1500 ukončena svátostným požehnáním. Na adoraci se můžete zapisovat v sakristii v kostele sv. Vojtěcha.
 4. V sakristii kostela sv. Vojtěcha si můžete vyzvednout postní pokladničky (tzv. postničky) a zapojit se tak do tradice postní almužny. Postničky slouží k ukládání peněz (almužny), které svým sebezáporem v době postní ušetříte. Úmysly postní almužny pak budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
 5. Během doby postní budou probíhat pobožnosti křížové cesty pravidelně:
  • v kostele sv. Vojtěcha v pátek v 1730 a v neděli v 1715,
  • v kostele Nejsvětější Trojice v neděli v 1600.
 6. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na duchovní obnovu, která se uskuteční 7. března na téma Návrat ztraceného syna – bod obratu. Obnova se uskuteční v Marianu a povede ji o. Vladimír Ziffer (bližší informace naleznete na plakátku)..
 7. Příští neděli budeme prožívat 1. neděli postní. Křížová cesta v kostele sv. Vojtěcha bude tento den o bl. Richardu Henkesovi spojená s uctíváním jeho ostatků.

OHLÁŠKY 6. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 6. neděli v mezidobí.
 2. Děti s rodiči zveme dnes (v neděli 16. února) na maškarní ples, který se uskuteční v budově Mariana, sál bude otevřen od 1430, hlavní program začne v 15 hodin.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v sobotu (15. února) – svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 4. V sobotu 22. února bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 5. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve:
  • na přednášku Petra Tesaře na téma Řeholní řády na Opavsku, přednáška se uskuteční v úterý 18. února v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě;
  • na duchovní obnovu, která se uskuteční 7. března na téma Návrat ztraceného syna – bod obratu, obnova se uskuteční v Marianu a povede ji o. Vladimír Ziffer (bližší informace naleznete na plakátku).
 6. Ředitel Charity Opava Jan Hanuš děkuje všem koledujícím dobrovolníkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, i všem dárcům, kteří přispěli. V letošním roce se v Opavě vybralo celkem 828 715 Kč (na celém Opavsku pak rekordní 2440 484 Kč). Za vaše štědré dary Charita Opava podpoří terénní služby, které pomáhají nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí, dále pak chráněné dílny a také lidi, kteří se ocitnou v krizové situaci.
 7. Příští neděli budeme prožívat 7. neděli v mezidobí.

Vánoční divadlo 2019

Letošní vánoční divadlo zahájily nejmladší děti ze scholky veršovanou pohádkou O zvířátkách, která šla do Betléma – pohádka vyprávěla o zajíčkovi, který se cítil opuštěný a sám, teprve na své cestě do Betléma k nově narozenému Králi našel spoustu nových kamarádů.

Zobrazit další fotky (15)

Starší děti z farnosti pak zahrály příběh Benjaminova tunika (na motivy příběhu Hydrisova tunika od Bruna Ferrera z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše).

Lukášovo pátrání aneb RORÁTY 2019

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.


Po 2. prosince: Spoléhám na tebe

 • Úkol na den: Přečíst si začátek Lukášova evangelia.

Út 3. prosince: Obyčejná ovce

 • Lukáš chtěl ovečku odehnat, protože si myslel, že je hloupá a nepotřebuje ji. Přitom pro něj byla důležitá.
 • Úkol na den: Nezapomenout pozdravit ty, které potkám, protože každý člověk si zaslouží úctu.

St 4. prosince: Lukáš a Mia

 • Lukáš nebyl lhostejný, když viděl beránka v nesnázi.
 • Úkol na den: Pomodlit se za ty, kdo se kvůli něčemu trápí.

Čt 5. prosince: Ještě jedna ovečka

 • Lukáš přišel na to, že když jsme s někým, je nám lépe. Mnohdy, když jsme smutní a zklamaní, nás naši blízcí umí potěšit.
 • Úkol na den: Popovídat si s někým či povzbudit někoho, kdo má špatnou náladu nebo je smutný, zklamaný či unavený.

Pá 6. prosince: Zvláštní probuzení

 • Přestože Lukáš při svém pátrání zažíval nepohodlí, cítil se dobře a nezapomínal na to, že se Bůh o něj neustále stará.
 • Úkol na den: Přečíst si úryvek z Lukášova evangelia (Lk 12,24–26) a poděkovat za vše, co máme.

(Pokračování textu…)

Opavské nebe aneb FARNÍ VEČER 2019

V sobotu 23. listopadu se okolo sedmé hodiny večerní začal zaplňovat sál Kulturního domu Na Rybníčku, kde se již popáté konal Farní večer farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Zobrazit další fotky (18)

(Pokračování textu…)

Setkání členů scholy

Potkaly se dvě bývalé scholistky, které začaly ve schole u svatého Vojtěcha zpívat už v 70. letech minulého století, slovo dalo slovo, nápad byl na světě. Jana Vitásková (Gilíková) a Helenka Kozlová (Matyášková) oslovily Růženku Honovou a spolu se jim podařilo kontaktovat 101 bývalých členů scholy z období Růženina vedení (1977 až 1996) a pozvat je na setkání.

Zobrazit další fotky (11)

(Pokračování textu…)

U nás v Kocourkově aneb FARNÍ TÁBOR 2019

Na začátku srpna přijala kocourkovská městská rada do svých řad nové občany, kteří měli pomoci město odvrátit od zkázy.

Zobrazit další fotky (21)

Kocourkovští obyvatelé byli odjakživa široko daleko proslulí svou moudrostí, byli zváni do dalekých krajů, aby rozdávali své moudré rady. V městečku tak zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci zastat nemohly. A tak Kocourkov začal chátrat. Jak tedy zařídit, aby už nemuseli Kocourkovští sloužit cizím pánům?

Lékem se staly hloupé a bláznivé rady. Kocourkovští se rozloučili s rozumem a nastolili vládu hlouposti, aby je cizí knížata a hrabata ze svých služeb propustila.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Malé ohlédnutí za společně stráveným odpolednem na farní zahradě…

Zobrazit další fotky (7)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 2. června 2019 v kostele sv. Vojtěcha přistoupily děti při mši svaté v 10 hodin k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (25)

MAŠKARNÍ PLES

Máte pocit, že si vaše děti doma neuklízí? Hádají se snad s ostatními o hračky? Ničí  je? Stále je někde povalují? Tak to se velice podobají dvěma sourozencům, se kterými si ani Pán hraček nevěděl rady. Ještě že na maškarním plese byla spousta šikovných dětí, které těm dvěma nezbedníkům ukázaly, že uklízení je vlasně hračka. A nejen to. Prokázaly, že nepatří k těm, kdo věci kolem sebe ničí, ale naopak umí vytvořit nápadité a krásné hračky.

Zobrazit další fotky (12)

Pokud jste se tedy letos na maškarní ples nevydali, vězte, že jste udělali ohromnou chybu 🙂