OHLÁŠKY 25. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 25. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály. Do konce měsíce září můžete přispět do pokladničky vzadu v kostele na chrámy ve Svaté Zemi.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (21. září)svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,
  • ve středu (23. září)památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
 3. Centrum pro rodinu a sociální péči zve na pouť seniorů, která se uskuteční ve středu 23. září v Opavě. Pouť začne v 9 hodin mší svatou v kapli sv. Kříže (celebruje biskup Martin David) a bude pokračovat na Církevní konzervatoři (přednáška Marie Oujezdské, vystoupení studentů Církevní konzervatoře).
 4. V sobotu 26. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 5. Příští neděli budeme slavit 26. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 24. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 24. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na cír­kevní školy.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (14. září)svátek Povýšení svatého kříže,
  • v úterý (15. září)památku Panny Marie Bolestné,
  • ve středu (16. září)památku sv. Ludmily, mučednice.
 3. Farnost Hradec nad Moravicí zve na pouť na Slezskou Kalvárii, která se uskuteční v neděli 13. září v 1430 (sraz u první kaple). Rozjímání křížové cesty povede P. Marcin Kieras s farníky.
 4. CZŠ sv. Ludmily zve na zahradní slavnost, která se uskuteční ve středu 16. září od 15 do 18 hodin na školní zahradě v Opavě-Jaktaři.
 5. Výuka náboženství v naší farnosti začne od 17. září, rozpis hodin naleznete ZDE. Scholka a farní klub se začnou scházet od října.
 6. V sobotu 19. září zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 7. Centrum pro rodinu a sociální péči zve na pouť seniorů, která se uskuteční ve středu 23. září v Opavě. Pouť začne v 9 hodin mší svatou v kapli sv. Kříže (celebruje biskup Martin David) a bude pokračovat na Církevní konzervatoři (přednáška Marie Oujezdské, vystoupení studentů Církevní konzervatoře).
 8. Příští neděli budeme slavit 25. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály.

Jak pokračují opravy konkatedrály III

I v průběhu prázdninových měsíců pokračovaly práce na konkatedrále. Velká část z nich byla vidět zvenku v podobě nové omítky, očištěných a zakonzervovaných cihel a jak se postupně sundávalo lešení, bylo vidět, jak se z toho vyloupla úplně jiná stavba. Kromě zdiva byly osazeny i nové kameny na římsy směrem od divadla a také na severní věž. „Osvěžení“ doznala i fasáda jižní věže spolu s dřevěnými okenicemi a tufitovými ostěními.

Zobrazit další fotky (25)

Uvnitř panoval také čilý ruch, a to na všech frontách – kovové prvky (mříže, vchody, galerie naproti dveřím do kaple sv. Anny), dřevěné dveře, zádveří – to všechno bylo přivezeno z dílen a osazeno nazpět. Potom co byl dokončen strop v lodi, tak postupně „opadávalo“ i lešení až po hlavice sloupů, které už jsou také zkompletovány. Nyní nastává čas na „čistou práci“ – tzn. renovace varhan, podesty pod boční lavice, kompletace elektroinstalace a ozvučení. Pokračovat bude ještě venkovní úprava v podobě valounkové dlažby ve výklencích směrem k Hornímu náměstí, dlažby a parková úprava kolem dokola a osazení renovovaného oplocení.

Celkově se práce daří, ukončení oprav předpokládáme na konci tohoto roku. Děkuji za Vaši modlitbu a finanční podporu.

Jan Czudek

OHLÁŠKY 23. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 23. neděli v mezidobí. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (8. září)svátek Narození Panny Marie.
 3. Letos nebude probíhat výuka náboženství na ZŠ Englišova. Zájemci o náboženství budou mít možnost navštěvovat výuku ve farnosti Panny Marie (výuka začíná 17. září) nebo ve farnosti sv. Ducha (výuka začíná v pondělí 7. září). Rozpis hodin v obou farnostech naleznete ZDE. Přihlášky do výuky ve farnosti Panny Marie si můžete vyzvednout v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo ZDE.
 4. V sobotu 12. září se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční hudební zpracování filosofického díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce (účinkují: Marek Eben – umělecký přednes, Tomáš Thon – varhany). Z tohoto důvodu nebude v sobotu mše svatá 1800, zapsaný úmysl mše svaté bude sloužen v pátek 11. září v 1800.
 5. Farnost Hradec nad Moravicí zve na pouť na Slezskou Kalvárii, která se uskuteční v neděli 13. září v 1430 (sraz u první kaple). Rozjímání křížové cesty povede P. Marcin Kieras s farníky.
 6. Příští neděli budeme slavit 24. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na cír­kevní školy.

Výuka náboženství 2020/21

Letos nebude probíhat výuka náboženství na ZŠ Englišova. Zájemci o náboženství budou mít možnost navštěvovat výuku ve farnosti Panny Marie (výuka začíná 17. září) nebo ve farnosti sv. Ducha (výuka začíná v pondělí 7. září). Rozpis hodin v obou farnostech naleznete ZDE.

Přihlášky do výuky ve farnosti Panny Marie si můžete vyzvednout v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo stáhnout ZDE. V případě, že vaše dítě bude navštěvovat výuku ve farnosti sv. Ducha, přihlášky si prosím vyzvedněte v sakristii kostela sv. Ducha nebo v 1. hodině náboženství.

Ministrantský výlet

Ještě poslední dny prázdnin ministranti využili a vyrazili na výlet.

Zobrazit další fotky (13)

Olympijské hry 2020 aneb FARNÍ TÁBOR

Letošní olympijské hry se nakonec konaly 🙂 Města, která chtěla hostit letošní hry, musela do konce června 2020 podat kandidaturu. Ke konečnému hlasování byli členům Mezinárodního olympijského výboru předloženi dva kandidáti – Tokio a Životice u Nového Jičína. Členové výboru na zasedání zvolili pořadatelem Životice, které tak ve své historii hostily OH poprvé.

Zobrazit další fotky (3)

Kvalifikačním procesem prošlo úspěšně celkem 19 sportovců, kteří se zúčastnili těchto disciplín:

Hokej; Biatlon…

Zobrazit další fotky (27)

Atletika; Paralympiáda…

Zobrazit další fotky (39)

Akvabely; Turnaj ve stolních hrách…

Zobrazit další fotky (19)

Štafeta (+ regenerační odpoledne)…

Zobrazit další fotky (21)

Turnaj v ringu, ping-pongu, badmintonu; Šerm.

Zobrazit další fotky (29)

Sportovci, kteří prošli všemi disciplínami, si odnesli vítězné poháry a medaile 🙂

Zobrazit další fotky (15)

Jak pokračují opravy konkatedrály II

V průběhu zimních měsíců pokračovaly práce uvnitř konkatedrály i díky příznivému (ze stavebního hlediska) počasí. Postupně byl injektáží zpevněn strop v presbytáři, přeštukovány omítky, byla provedena výmalba a dokončeno zlacení štukových hlavic. Presbytář je tedy dokončen včetně nových oken a osvětlení. Chybí pouze dveře do kaple sv. Anny a dveře do „staré zákristie“, které jsou v restaurátorských dílnách, lavice a zapojení mikrofonů, které proběhne zároveň v celém kostele.

V kapli sv. Anny je v celém prostoru lešení, tady probíhá restaurování žebrovité klenby a omítek. Stejná situace je v kapli Panny Marie Lurdské. Uvnitř kostela na lešení v lodi probíhá zpevňování stropních omítek, vyspravení vnitřních omítek a sloupů, restaurování dřevěných hlavic sloupů a postupná výměna oken po obvodu.

Zobrazit další fotky (21)

Zvenku se odkryla první dokončená část – z pohledu od Rybího trhu, pomalu mizí lešení (proti směru hodinových ručiček) – momentálně už i od divadla – jak postupně končí etapové práce na režném zdivu a kamenných portálech konkatedrály. Otlučené omítky ve spodní části byly nahrazeny omítkami novými.

V létě by mělo být postupně dokončeno všechno výše zmíněné a jako poslední práce bude čištění a znovuzprovoznění varhan.

S poděkováním za Vaši modlitbu a finanční podporu

o. Jan Czudek

Farní odpoledne pro děti

V polovině června se na farní zahradě objevil velký bílý party stan, což byla neklamná předzvěst blížícího se farního odpoledne. To se konalo v neděli 21. června. Díky nebeským konexím otce děkana po obědě přestalo pršet, takže ve tři hodiny se začaly scházet děti se svými rodiči, babičkami, tetami…

Zobrazit další fotky (14)

Aby si děti odpoledne užily, připravily si pro ně Magda s Mirkou hru, která navazovala na celoroční program ve scholce. Tam se děti postupně seznamovaly s různými „nešvary“, nemocemi, které ve svých knížkách „Paní Láryfáry“ popsala Betty MacDonaldová. Během farního odpoledne tak měly vyléčit například Čurbesajdu, Žalobajdu nebo Zápal švindlu. Za každý splněný úkol dostaly razítko, a kdo zvládl projít všechna stanoviště, dostal i sladkou odměnu.

A protože všem na čerstvém vzduchu pořádně vyhládlo, rádi si pochutnali na špekáčcích připravovaných otcem děkanem.

Šťastné a unavené děti a spokojení rodiče svědčí o vydařeném odpoledni, za které patří dík všem, kteří jej připravili.

Marie Štrauchová

Květnové číslo zpravodaje Cesta

Květnové číslo Cesty vychází zatím pouze v elektronické podobě. V týdnu od 11. května bude možné si Cestu koupit v kostele sv. Vojtěcha.