OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 2. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (21. ledna)památku sv. Anežky, panny a mučednice,
  • v pátek (24. ledna)památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
  • v sobotu (25. ledna)svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
 3. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku Víta Skaličky na téma Mluvený jazyk na Opavsku v proměnách doby. Přednáška se uskuteční v úterý 21. ledna v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
 4. V sobotu 25. ledna bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 5. Příští neděli budeme slavit 3. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY Svátek Křtu Páně

 1. Slavíme svátek Křtu Páně (konec doby vánoční). Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pátek (17. ledna) – památku sv. Antonína, opata,
  • v sobotu (18. ledna) – památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
 3. Do 14. ledna se koná Tříkrálová sbírka. V případě, že vás nezastihnou koledníci doma, je možné vložit svůj příspěvek do zapečetěné pokladničky Charity na faře.
 4. Farnost sv. Ducha zve v pátek 17. ledna na koncert skupiny Fioretti. Tuto skupinu tvoří bohoslovci krakovského minoritského semináře. Koncert začne v kostele sv. Ducha po mši svaté v 17 hodin.
 5. V sobotu 18. ledna zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 6. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku Víta Skaličky na téma Mluvený jazyk na Opavsku v proměnách doby. Přednáška se uskuteční v úterý 21. ledna v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
 7. Příští neděli budeme slavit 2. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 2. neděle po Narození Páně

 1. Slavíme 2. neděli po Narození Páně. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (6. ledna)slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno 600, 700 a večer v 1800; při všech mších svatých se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
 3. V období od 1. do 14. ledna se uskuteční Tříkrálová sbírka. V případě, že vás nezastihnou koledníci doma, je možné vložit svůj příspěvek do zapečetěné pokladničky Charity na faře. Tříkrálový průvod spojený s požehnáním koledníků se uskuteční v pondělí 6. ledna v 1600, začne pod Ptačím vrchem a bude zakončen na Horním náměstí.
 4. Příští neděli budeme slavit svátek Křtu Páně. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.

Vánoční divadlo 2019

Letošní vánoční divadlo zahájily nejmladší děti ze scholky veršovanou pohádkou O zvířátkách, která šla do Betléma – pohádka vyprávěla o zajíčkovi, který se cítil opuštěný a sám, teprve na své cestě do Betléma k nově narozenému Králi našel spoustu nových kamarádů.

Zobrazit další fotky (15)

Starší děti z farnosti pak zahrály příběh Benjaminova tunika (na motivy příběhu Hydrisova tunika od Bruna Ferrera z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše).

Lukášovo pátrání aneb RORÁTY 2019

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.


Po 2. prosince: Spoléhám na tebe

 • Úkol na den: Přečíst si začátek Lukášova evangelia.

Út 3. prosince: Obyčejná ovce

 • Lukáš chtěl ovečku odehnat, protože si myslel, že je hloupá a nepotřebuje ji. Přitom pro něj byla důležitá.
 • Úkol na den: Nezapomenout pozdravit ty, které potkám, protože každý člověk si zaslouží úctu.

St 4. prosince: Lukáš a Mia

 • Lukáš nebyl lhostejný, když viděl beránka v nesnázi.
 • Úkol na den: Pomodlit se za ty, kdo se kvůli něčemu trápí.

Čt 5. prosince: Ještě jedna ovečka

 • Lukáš přišel na to, že když jsme s někým, je nám lépe. Mnohdy, když jsme smutní a zklamaní, nás naši blízcí umí potěšit.
 • Úkol na den: Popovídat si s někým či povzbudit někoho, kdo má špatnou náladu nebo je smutný, zklamaný či unavený.

Pá 6. prosince: Zvláštní probuzení

 • Přestože Lukáš při svém pátrání zažíval nepohodlí, cítil se dobře a nezapomínal na to, že se Bůh o něj neustále stará.
 • Úkol na den: Přečíst si úryvek z Lukášova evangelia (Lk 12,24–26) a poděkovat za vše, co máme.

(Pokračování textu…)

Opavské nebe aneb FARNÍ VEČER 2019

V sobotu 23. listopadu se okolo sedmé hodiny večerní začal zaplňovat sál Kulturního domu Na Rybníčku, kde se již popáté konal Farní večer farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Zobrazit další fotky (18)

(Pokračování textu…)

Setkání členů scholy

Potkaly se dvě bývalé scholistky, které začaly ve schole u svatého Vojtěcha zpívat už v 70. letech minulého století, slovo dalo slovo, nápad byl na světě. Jana Vitásková (Gilíková) a Helenka Kozlová (Matyášková) oslovily Růženku Honovou a spolu se jim podařilo kontaktovat 101 bývalých členů scholy z období Růženina vedení (1977 až 1996) a pozvat je na setkání.

Zobrazit další fotky (11)

(Pokračování textu…)

U nás v Kocourkově aneb FARNÍ TÁBOR 2019

Na začátku srpna přijala kocourkovská městská rada do svých řad nové občany, kteří měli pomoci město odvrátit od zkázy.

Zobrazit další fotky (21)

Kocourkovští obyvatelé byli odjakživa široko daleko proslulí svou moudrostí, byli zváni do dalekých krajů, aby rozdávali své moudré rady. V městečku tak zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci zastat nemohly. A tak Kocourkov začal chátrat. Jak tedy zařídit, aby už nemuseli Kocourkovští sloužit cizím pánům?

Lékem se staly hloupé a bláznivé rady. Kocourkovští se rozloučili s rozumem a nastolili vládu hlouposti, aby je cizí knížata a hrabata ze svých služeb propustila.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Malé ohlédnutí za společně stráveným odpolednem na farní zahradě…

Zobrazit další fotky (7)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 2. června 2019 v kostele sv. Vojtěcha přistoupily děti při mši svaté v 10 hodin k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (25)