OHLÁŠKY 4. neděle velikonoční

 1. Prožíváme 4. neděli velikonoční (Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu).
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (23. dubna)svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
  • ve čtvrtek (25. dubna)svátek sv. Marka, evangelisty.
 3. V úterý 23. dubna bude v kostele sv. Vojtěcha v 1800 sloužena poutní mše svatá ze slavnosti sv. Vojtěcha.
 4. V sobotu 27. dubna bude v kostele sv. Vojtěcha při mši svaté v 1800 udělována svátost pomazání nemocných (od 1700 bude příležitost ke svátosti smíření). Zájemci o tuto svátost se prosím zapisujte v sakristii konkatedrály.
 5. Od čtvrtka 25. dubna se budeme ve farnosti modlit Novénu k bl. Karlu I. Habsburskému, která vyvrcholí v sobotu 4. května uložením jeho relikvie v konkatedrále při mši svaté v 10 hodin.
 6. Další biblická hodina bude až ve středu 1. května v 1800 v učebně kostela sv. Vojtěcha.
 7. Příští neděli budeme prožívat 5. neděli velikonoční.

Biblické hodiny

Biblické hodiny se konají ve středu co 14 dní od 18 hodin v učebně kostela sv. Vojtěcha. Nejbližší termín setkání je ve středu 1. května.