OHLÁŠKY 20. týden v mezidobí

  1. Prožíváme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní sbírka je určena na opravy.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • v pondělí (15. srpna)slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v konkatedrále v 700 a v 1800, v kapli v Oticích v 1800,
    • v sobotu (20. srpna)památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.
  3. Orel jednota Opava a Komárov zvou na pouť na Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli 21. srpna 2022. Odjezd bude v 645 ze zastávky městské dopravy Praskova. Zájemci se hlaste u paní M. Víchové a M. Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.
  4. Příští neděli budeme prožívat 21. neděli v mezidobí.

Farní dětský den

19. června jsme se sešli na farní zahradě, abychom společně prožili nedělní odpoledne. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť s úkoly, cukrová vata a výborné koktejly (a káva pro rodiče). Vyvedené odpoledne jsme ukončili společnou modlitbou.

Zobrazit další fotky (24)

První svaté přijímání

V neděli 12. června přistoupilo v naší farnosti osm dětí poprvé k svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (32)

Výročí 25 let kněžství

V neděli jsme společně poděkovali s otcem Václavem za 25 let jeho kněžství. Odpoledne byla v konkatedrále děkovná pobožnost s požehnáním a po ní posezení na farní zahradě.

Zobrazit další fotky (49)

Diecézní mzdový a solidární fond

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v dopise, který bude předčítán v neděli 29. května v kostelích diecéze. Text listu zveřejňujeme v plném znění ZDE.

Modlitby otců

Na Modlitbách otců se v Opavě setkávají již několik let otcové rodin z několika farností. Odkaz na oficiální stránky Modlitby otců.

V současnosti se schází jedna skupina otců v pastoračním centrum minoritského kláštera (Masarykova 342/39, 1. patro). Kontaktní osoba je Jan Petkov.


Protože cítíme dobré plody této aktivity, rozhodli jsme se založit další skupinu otců, kteří cítí potřebu se modlit nejen za své rodiny. Nová skupina se schází na faře při konkatedrále (Almužnická 2). Kontaktní osoba je Tomáš Pchálek, tel. 731 953 961, email: pchalek.tomas@seznam.cz