OHLÁŠKY Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 1. Prožíváme slavnost sv. Cyrila a Metoděje.
 2. Vyšlo prázdninové číslo farního zpravodaje Cesta.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (6. července)památku Marie Goretti, panny a mučednice,
  • v sobotu (11. července)svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.
 4. V rámci projektu Otevřené chrámy je v období letních prázdnin každou sobotu zpřístupněna věž kostela sv. Hedviky (vždy od 900 do 1700).
 5. Příští neděli budeme prožívat 15. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály.

OHLÁŠKY 13. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 13. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (29. června)slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svaté budou v kostele sv. Vojtěcha ráno pouze v 700 a večer v 1800,
  • v pátek (3. července)svátek sv. Tomáše, apoštola,
  • v sobotu (4. července)památku sv. Prokopa, opata.
 3. Od pondělí 29. června začne u sv. Vojtěcha letní režim mší svatých – tzn. od pondělí do soboty budou mše svaté ráno pouze v 700 (večerní pořad bohoslužeb zůstane nezměněn).
 4. V rámci projektu Otevřené chrámy bude v období letních prázdnin každou sobotu zpřístupněna věž kostela sv. Hedviky (vždy od 900 do 1700).
 5. Knihovna křesťanské literatury v prostorách fary sv. Ducha obnovila svou činnost. Otevírací dobu a aktuální nabídku knih naleznete na webových stránkách Charity Opava.
 6. Příští neděli budeme prožívat slavnost sv. Cyrila a Metoděje.

OHLÁŠKY 12. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 12. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena dostavbu Diecézního střediska pro mládež.
 2. Dnes (v neděli 21. června) zveme rodiny s dětmi na společné prožití nedělního odpoledne, které začne v 15 hodin na farní zahradě.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (24. června)slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše svaté budou v kostele sv. Vojtěcha v 6 a 7 hodin ráno a v 18 hodin večer.
 4. Modlitba se zpěvy Taizé bude v sobotu 27. června (v 1900 v kostele sv. Vojtěcha).
 5. Příští neděli budeme slavit 13. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

 1. Slavíme 6. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (20. května) památku sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze,
  • ve čtvrtek (21. května)slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a v 700, večer v 1800.
 3. V sobotu 23. května zveme na pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství. Pouť začne v 1700 hodin mariánskou pobožností a bude pokračovat v 1800 mší svatou.
 4. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční.

Obnovení bohoslužeb a příprav na svátosti

Bohoslužby

budou v naší farnosti  slouženy v obvyklém režimu (v týdnu i o víkendu, ve všech kostelích farnosti Panny Marie) od pondělí 11. května za dodržení základních hygienických opatření (rouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela). Závoveň platí doporučení, aby se ohrožené skupiny (senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou) bohoslužeb zatím neúčastnily.


Biřmování

V sobotu 13. června v proběhne v kostele sv. Vojtěcha v 15 hodin svátost biřmování. Příprava biřmovanců znovu začíná v sobotu 16. května v 19 hodin na faře (obě skupiny).


První svaté přijímání

bude odloženo po prázdninách (zřejmě měsíc řijen, přesný termín bude ještě upřesněn). Plánovaná slavnost svátosti smíření se uskuteční v neděli 14. června v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Předcházet jí bude jedno přípravné setkání dětí i rodičů v neděli 7. června v 9.30 (rodiče na faře, děti v pastoračním středisku u minoritů).

Květnové číslo zpravodaje Cesta

Květnové číslo Cesty vychází zatím pouze v elektronické podobě. V týdnu od 11. května bude možné si Cestu koupit v kostele sv. Vojtěcha.

Bohoslužba v rodině

Mimořádnou situaci nouzového stavu, ve které se nemůžeme scházet k bohoslužbám v kostele, můžeme využít ke společné modlitbě v rodině. Biskupství ostravsko–opavské připravilo s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí a liturgickým centrem diecéze Capri model rodinné bohoslužby, který nám pomůže učinit z našeho domova místo modlitby.

Jak pokračují opravy konkatedrály

Přestože se zdá, že se kolem nás všechno zastavilo, práce na konkatedrále pokračují dál. Přispělo k tomu i příznivé počasí, které dovolilo pokračovat i v zimních měsících po Novém roce. Ve fotogalerii Vás zvu na prohlídku konkatedrály a také na prohlídku míst, ve kterých se nacházejí části z kostela pro restaurování.

Zobrazit další fotky (22)

Dubnové číslo zpravodaje Cesta

Dubnové číslo Cesty vychází pouze v elektronické podobě. Víte-li o někom, kdo by si rád Cestu přečetl, ale nemá přístup k internetu, můžete zpravodaj vytisknout a doručit jej tam, kde je třeba. (Verze pro tisk brožury: stačí vytisknout oboustrannně.)

Drazí farníci

 1. Po dobu trvání vládních opatření jsou do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Naši biskupové udělili všem věřícím dispens od nedělní mše svaté. Doporučuje se slavit neděli v rodině. Z námětů, které jsou nabízené jako pomoc, můžeme zmínit:

S tím souvisí moje prosba: Kdybyste mohli sdělit svoje zkušenosti, postřehy a náměty z Vašeho slavení v rodině a mohli nám je poslat na adresu farnosti (rkf.opavapmaria@doo.cz).  Vaše zkušenosti bychom uveřejnili na stránkách jako inspiraci pro ostatní (např. co se daří, na co jste přišli při čtení Písma, spontánní přímluvy, zapojení více generací, příběhy pro děti apod.) Zveřejníme samozřejmě bez uvedení jmen.

 1. Neděli lze slavit také prostřednictvím televize či rádia (Přehled mší svatých online ZDE). Přijde mi, že i když je slavení v rodině náročnější (nejsem jenom pasivní divák), je takto prožitá neděle hodnotnější. Třeba se tato doba má stát časem nového přístupu a chápání neděle. O to více, že takto budeme prožívat i vrchol celého liturgického roku – Velikonoce.
 2. Kostel sv. Vojtěcha je otevřený k soukromé modlitbě v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Prosím o zachování všech hygienických nařízení a doporučení (rouška, odstup, bez fyzického kontaktu). V uvedených dobách bude v kostele povětšinou přítomen kněz. Každý pátek od 16 do 18 hodin bude otevřen také kostel sv. Ducha.
 3. Jako kněží jsme také ve zvláštní situaci – na jedné straně chceme být blízko lidem, na druhé straně sami nechceme být případnými zdroji nákazy pro druhé. Ujišťujeme však o modlitbě za všechny, kteří nám jsou svěřeni, zvláště pak za ty, kdo prožívají těžkosti. Modlíme se za brzké vyřešení situace a těšíme se na návrat do volného pohybu.
 4. Úmysly mší svatých budou slouženy bez účasti lidu podle aktuálního rozpisu, který uveřejníme na stránkách.

o. Jan