OHLÁŠKY 1. neděle adventní

 1. Prožíváme 1. neděli adventní (začátek církevního roku).
 2. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 3. Charita Opava ve spolupráci s naší farností pořádá sbírku potravin, hygienických potřeb a vánočních dárků pro děti ukrajinských uprchlíků. Sbírka se uskuteční po bohoslužbách od 1. do 2. adventní neděle (tj. od 3. do 10. prosince) v kapli sv. Anny. Bližší informace naleznete na plakátku.
 4. Farnost sv. Ducha zve na adventní jarmark, který se uskuteční v neděli 3. prosince po dopoledních mších svatých. Více informací naleznete na plakátku.
 5. V adventní době budou v konkatedrále roráty:
  • ve všední den ve změněném čase v 630 (především pro rodiny s dětmi, po rorátech zveme na snídani na faru), mše v 600 a v 700 slouženy nebudou;
  • v sobotu v 7 hodin.
 6. Z důvodu Vánočních trhů na Dolním náměstí jsou do soboty 23. prosince veškeré bohoslužby z kostela sv. Vojtěcha přesunuty do konkatedrály.
 7. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (6. prosince)památku sv. Mikuláše, biskupa;
  • ve čtvrtek (7. prosince)památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;
  • v pátek (8. prosince) – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený svátek), mše svaté budou v konkatedrále v 630 a v 1800 večer.
 8. Pozvánky:
  • ve středu (6. prosince) – setkání s Janem Bartoškem (místopředsedou poslanecké sněmovny) na téma Legalizace marihuany. Ano, či ne?, od 17 hodin v Obecním domě;
  • v úterý (12. prosince) – přednáška s diskuzí s plukovníkem gšt. Liborem Kutějem na téma Izraelské selhání (?) dva měsíce poté, od 17 hodin v Moravské kapli v Domě umění.
 9. Příští neděli budeme prožívat 2. neděli adventní.

Výuka náboženství 2023/24

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

(výuka začne 21. září 2023)

Den Čas Třída Místo výuky Vyučující
Čtvrtek
1500–1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.) Magdaléna Sovadinová
1500–1545 3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2) Markéta Smolková
Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).
Pátek
1500–1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.) Magdaléna Sovadinová
1500–1545 6.–7. třída Fara (Almužnická 2) o. Jiří Ramík
1600–1645 8.–9. třída + SŠ Fara (Almužnická 2) o. Jiří Ramík
Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 16 hodin na Dolním náměstí, od 17 hodin na faře (Almužnická 2).

Přihláška do náboženství ke stažení