OHLÁŠKY 7. neděle velikonoční

 1. Slavíme 7. neděli velikonoční. Dnešní sbírka je určená na opravy konkatedrály.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (20. května)památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 3. V rámci projektu Otevřené chrámy bude celoročně pátek–neděle otevřená konkatedrála Panny Marie s průvodcovskou službou. Ti, kteří by měli zájem zapojit se jako průvodci (od 17 let), se prosím hlaste otci děkanovi.
 4. V pátek 21. května bude v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin sloužena mše svatá za všechny studenty a maturanty.
 5. V sobotu 22. května zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne po májové pobožnosti, tedy přibližně v 1930.
 6. Farnost sv. Ducha zve na Svatodušní farní pouť, která bude 22. a 23. května. Program Svatodušní vigilie a samotné slavnosti Seslání Ducha Svatého naleznete na nástěnce.
 7. Příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha svatého. Proběhne sbírka na diecézní charitu.

Modlitba Taizé

V sobotu 22. května zveme do kostela sv. Vojtěcha na Modlitbu Taizé.
 
Modlitba začne po májové pobožnosti
(přibližně v 19.30)
.

 

OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

 1. Slavíme 6. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (13. května) slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek, mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a v 700, večer v 1800,
  • v pátek (14. května) – svátek sv. Matěje, apoštola.
 3. V měsíci květnu jsou v kostele sv. Vojtěcha každý den májové pobožnosti. Ti, kteří by byli ochotní na májových číst, ať se prosím zapisují v sakristii.
  • Pondělí–čtvrtek začínají májové v 19 hodin,
  • pátek–neděle začnou bezprostředně po večerní mši svaté.
 4. Od této neděle budou nedělní mše svaté v obvyklém režimu, tedy:
  • v kostele sv. Vojtěcha v 700, v 830, v 1000 a v 1800,
  • v kostele Nejsvětější Trojice v 1630.
 5. V sobotu 15. května zveme na pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství. Pouť začne v 1700 hodin mariánskou pobožností a bude pokračovat v 1800 mší svatou. Májová pobožnost tento den nebude.
 6. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční. Proběhne sbírka na opravu konkatedrály. Při mši svaté v 1000 přistoupí děti k 1. svatému přijímání.

Slovo apoštolského administrátora

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie Opava

ERROR:

Javascript not activated

Jak virtuální prohlídku používat?

 

Pro přecházení mezi jednotlivými prohlídkami použijte hotspoty nebo náhledy jednotlivých bodů na dolní liště.

Pro pohyb ve virtuální prohlídce máte několik možností:

 • Přidržením levého tlačítka myši a pohybem můžete virtuální prohlídkou libovolně otáčet.
 • Pomocí 4 tlačítek na liště s požadovaným směrem otáčení.

Pro přiblížení nebo oddálení pohledu můžete použít:

 • ovládací panel v dolní části virtuální prohlídky (tlačítka + a -)
 • kolečko myši.

Vytvořili prohlidky-virtualni.cz

Konkatedrála (3. část)

Třetí část fotogalerie konkatedrály, která přináší srovnání interiéru chrámu před opravou a po opravě.

 

Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
Po opravě
Po opravě
Po opravě
Před opravou
Před opravou
[thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb][thumb]

Přetažením posuvníku doprava se zobrazí fotka před opravou, přetažením doleva stav po opravě.