OHLÁŠKY 5. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 5. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (6. ledna)památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků,
  • v pátek(10. února)památku sv. Scholastiky, panny.
 3. V sobotu 11. února, kdy v liturgii slavíme památku Panny Marie Lurdské (zároveň je to Světový den nemocných), bude možné v naší farnosti přijmout svátost pomazání nemocných při večerní mši svaté v 1800 v kostele sv. Vojtěcha a následující den v neděli 12. února při mši v 700 v konkatedrále a večer v 1800 v kostele sv. Vojtěcha. Vždy půl hodiny přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření.
 4. Prosíme o pomoc s organizací akce Bible24, která proběhne z pátku na sobotu před Květnou nedělí. Kdo by byl ochoten připojit se k organizačnímu týmu, ať se prosím zapíše do tabulky v zákristii konkatedrály.
 5. Ředitel Charity Opava Jan Hanuš děkuje všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky. V letošním roce se ve městě Opava vykoledovala částka 765.539 Kč. Na celém Opavsku pak darovali lidé rekordní částku, jež přesáhla 2.700.000 Kč. Z peněz, které bude mít opavská Charita z této sbírky k dispozici, plánuje podpořit terénní služby, jež pomáhají nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí, a nevidomé a slabozraké maséry, které zaměstnává v rámci chráněného zaměstnávání.
 6. Od čtvrtka 23. února začnou pobožnosti křížové cesty. V sakristii konkatedrály je rozpis křížových cest, do něhož se ode dneška mohou zapisovat různá společenství, rodiny či jednotlivci, kteří by si křížovou cestu připravili.
 7. V neděli 19. února zveme rodiny s dětmi na maškarní ples, který začne v 1500 v Marianu.
 8. Příští neděli budeme prožívat 6. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na opravy.

Výzva k přihláškám do semináře

Milé sestry a bratři,

obracíme se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání.

(Pokračování textu…)

Ministrantský výlet

Ministranti v sobotu 24. 9. 2022 vyrazili na výlet do světa techniky v Ostravě. Aplikace na počasí nám ukazovala, že celý den bude pršet. Naštěstí se mraky rozehnaly a celý den svítilo slunce. Po drobných neshodách s dopravou jsme se včas dopravili na místo. První jsme se poučili, jak funguje lidské tělo, vyzkoušeli, jaké je to být moderátorem v televizi a jak těžkou práci mají kameramani, když musí držet těžkou kameru. V další části, která byla věnovaná železu, měli kluci možnost si vyrobit lžičku. Navštívili jsme taky místní kino, kde jsme se zaletěli podívat na pacifické ostrovy a dozvěděli se, jak je důležité třídit odpad. Všichni si výlet užili, protože veškeré informace a o vědě si mohli v praxi vyzkoušet.

František Krejčí, vedoucí ministrantů

Zobrazit další fotky (5)

Náboženství ve školním roce 2022/23

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

(výuka začne ve čtvrtek 22. září 2022)

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).
Pátek
1500 – 1545 4.–6. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 7.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).

Společenství mládeže (SŠ a VŠ) se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.