OHLÁŠKY Slavnost Seslání Ducha Svatého

 1. Prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.
 2. Dnes odpoledne (v neděli 19. května) zveme od 1430 na farní zahradu na svatodušní smaženici.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (20. května)památku Panny Marie, Matky církve;
  • ve čtvrtek (23. května)svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 4. Klub sv. Anežky zve na přednášku Františka Valdštýna na téma Pražský groš, měna celoevropského významu, která se uskuteční v úterý 21. května v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 5. Plánované akce:
  • Noc kostelů – v pátek 7. června, v rámci tohoto projektu bude otevřen kostel sv. Vojtěcha s doprovodným programem, ostatní kostely ve farnosti budou také otevřeny, ale bez programu.
  • Diecézní setkání dětí a rodin s o. biskupem na Prašivé – v pondělí 1. července, program začíná v 10 hodin v areálu Kamenité.
  • Biřmování v naší farnosti bude v roce 2025 – přihlašování bude probíhat během měsíce června a příprava biřmovanců začne letos od října.
  • Pouť do Řecka po stopách sv. Pavla – od 8. do 15. listopadu 2024, pouť pořádá farnost Sudice, přihlašování do 26. května na email či telefon farnosti Sudice (605 777 107, sudice@doo.cz), podrobné informace naleznete na nástěnkách.
 6. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice. V kostele Nejsvětější Trojice bude v obvyklém čase (v 1630) sloužena poutní mše svatá.

Májové pobožnosti v květnu

 • v konkatedrále – pondělí až středa v 1800; ve čtvrtek v 1730 (určeno především pro rodiny s dětmi);
 • v kostele sv. Vojtěcha – pátek až neděle po mši svaté, která začíná v 1800;
 • v kostele Nejsvětější Trojice – v neděli po mši svaté začínající v 1630.

Biblické hodiny

Biblické hodiny se konají ve středu co 14 dní od 18 hodin v učebně kostela sv. Vojtěcha. Nejbližší termín setkání je ve středu 29. května.