OHLÁŠKY 25. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 25. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (27. září)památku sv. Vincence z Paula, kněze;
  • ve čtvrtek (28. září)slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa (doporučený svátek), mše svaté budou ráno v konkatedrále v 700 a v 830 a večer v kostele svatého Vojtěcha v 1800, mše svatá v konkatedrále v 830 bude sloužená za demokracii a svobodu v naší zemi;
  • v pátek (29. září) svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;
  • v sobotu (30. září)památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
 3. Od neděle 1. října se po celý měsíc říjen budou každý den různá farní společenství a skupiny modlit růženecod pondělí do čtvrtka v konkatedrále, od pátku do neděle v kostele sv. Vojtěcha, začátek vždy v 1715. Rozpis jednotlivých dnů naleznete na nástěnkách.
 4. V sobotu 7. října se v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku uskuteční diecézní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin. Program začíná ve 1530. Mše svatá pro všechny poutníky bude sloužena v 1700 (plakát ke stažení).
 5. Příští neděli budeme prožívat 26. neděli v mezidobí.

Po mši svaté v 830: prezentace o světovém setkání mládeže v Lisabonu.

V případě příznivého počasí po mši svaté v 830 a v 1000: po mších svatých v 830 a v 1000 se bude podávat káva u vchodu do kaple sv. Anny.

Výuka náboženství 2023/24

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

(výuka začne 21. září 2023)

Den Čas Třída Místo výuky Vyučující
Čtvrtek
1500–1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.) Magdaléna Sovadinová
1500–1545 3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2) Markéta Smolková
Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).
Pátek
1500–1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.) Magdaléna Sovadinová
1500–1545 6.–7. třída Fara (Almužnická 2) o. Jiří Ramík
1600–1645 8.–9. třída + SŠ Fara (Almužnická 2) o. Jiří Ramík
Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 16 hodin na Dolním náměstí, od 17 hodin na faře (Almužnická 2).

Přihláška do náboženství ke stažení

Farní odpoledne

18. června jsme se setkali na farní zahradě, abychom společně prožili nedělní odpoledne. Děti za asistence rodičů prošly celkem osm stanovišť. Odpoledne jsem zakončili opékáním a společnou modlitbou.

Zobrazit další fotky (41)