Pokyny pro lektory

  • Pokud lektor nemůže v neděli, kdy má službu přednesu liturgického textu, přijít na mši svatou, domluví se s jiným lektorem ze seznamu nebo kontaktuje Marka Chovance, který zajistí náhradního lektora. Čím dříve se lektor ozve, tím lépe.
  • V neděli, kdy lektor bude číst, zajde přede mší svatou do sakristie a řekne kostelníkovi, že je tam a se čtením počítá (je to proto, aby ministranti a kněz měli jistotu, že lektor čtení přednese).
  • Konkrétní čtení si lektor může dopředu přečíst, připravit, vytisknout, podtrhat a podobně. Texty lze nalézt na Liturgie.cz
  • Liturgický text nemusí být nutně čten z lekcionáře. Pokud lektor má vytištěný správný text, je možné jej číst z listu, který si donese.
  • Seznam bude aktualizován pokud možno ve stejném pořadí lektorů.