Biřmování

V naší farnosti momentálně není plánována společná příprava a následné udílení svátosti biřmování (předběžně je v plánu rok 2025). V případě zájmu můžete využít přípravy v okolních farnostech nebo se domluvit na jiných možnostech.

Svátost biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Je dokončením uvedení pokřtěného do života víry.

Posláním věřícího křesťana je, aby svou víru uměl chránit, obhájit si ji, ale také ji šířit a o ní svědčit. K tomu je nezbytná pomoc Ducha Svatého, kterého mu v této svátosti společenství Církve rukama otce biskupa vyprošuje a zprostředkovává.

Svátost biřmování uděluje trvalý svátostný charakter, proto je možné ji přijmout, stejně jako křest, jen jednou za život a nelze ji opakovat. Při biřmování si křesťan vybírá ke svému křestnímu jménu další jméno, podle světce, kterého si volí jako svého biřmovacího patrona.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N. (jméno), přijmi pečeť daru Ducha Svatého.

Podmínky k biřmování

  • křest
  • věk alespoň patnáct let
  • kmotr již biřmovaný
  • individuální nebo společná příprava