Biřmování

Od října 2019 začne ve farnosti Panny Marie Opava příprava na biřmování, které se uskuteční 18. dubna 2020. Přihlášky budou k dispozici v sakristii kostela sv. Vojtěcha (nebo ke stáhnutí v PDF či ve wordu pro vyplnění v PC), přihlašovat se mohou lidé od 15 let výše včetně dospělých, kteří ještě nebyli biřmováni. Setkání budou probíhat v soboty v 19 h na faře (Almužnická 2, 746 01 Opava).

 

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v nichž musí obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak – křesťan dluží všem lidem svědectví slova a křesťanského života.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové jméno některého svatého jako svého patrona.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N. (jméno), přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Podmínky k biřmování

  • křest
  • věk alespoň patnáct let (horní hranice neexistuje)
  • kmotr již biřmovaný
  • dostatečná příprava