Společenství mladých

Společenství tvoří mladí ve věku od 13 let. Pravidelná setkání probíhají každý pátek, začínáme společnou mší svatou v 18.00 v kostele sv. Vojtěcha a pokračujeme v 19.00 na faře při konkatedrále Nanebevzetí PM.

Cílem našich setkání je prohloubit a posílit víru uprostřed společenství mladých, upevnit vzájemné vztahy, zakusit radost z přátelství a společného prožívání víry. Proto poznáváme nejen Písmo a obsah naší víry, ale prostřednictvím zážitkových aktivit a her i sebe samé.