Farnosti děkanátu

  • Kontakty na správce farností děkanátu Opava (aktualizováno červenec 2020)
  • Rozpis bohoslužeb děkanátu OPAVA – v rozpisu nejsou uvedeny mše svaté, které jsou slouženy nepravidelně (týká se to především mší svatých ve všedních dnech) nebo jsou slouženy výjimečně několikrát do roka. Místa a časy mší svatých mohou být upravovány podle aktuálních ohlášek jednotlivých farností (hlavně v období svátků a prázdnin).
    Pozn.: Modrý text v rozpisu bohoslužeb odkazuje na stránky dané farnosti, kde bývají uvedeny aktuální informace a případné změny bohoslužeb.


Farnosti děkanátu Opava