OHLÁŠKY 1. neděle adventní

Ohlášky
 1. Prožíváme 1. neděli adventní(začátek církevního roku).
 2. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 3. V kostele sv. Vojtěcha budeme v adventní době od pondělí do pátku slavit roráty, které budou začínat vždy v 555. Srdečně zveme k účasti všechny děti, mládež i dospělé.
 4. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (3. prosince)památku sv. Františka Xaverského, kněze,
  • v pátek (6. prosince)památku sv. Mikuláše, biskupa,
  • v sobotu (7. prosince)památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
 5. V neděli 8. prosince bude v kapli Božského Srdce Páně (v Marianu) konat od 12
  do 13 hodin adorace Nejsvětější Svátosti. Jde o Hodinu Milosti pro celý svět, tento den se ve 12 hodin konají adorace na mnoha místech po celém světě. Více informací najdete ZDE.
 6. Příští neděli budeme prožívat 2. neděli adventní. Proběhne sbírka na TV Noe.

OHLÁŠKY Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky
 1. Prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále (závěr církevního roku). Po mši svaté v 1000 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, která bude zakončena svátostným požehnáním v 1500.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v sobotu (30. listopadu)svátek sv. Ondřeje, apoštola.
 3. Ve čtvrtek 28. listopadu zveme na výrobu adventních věnců v učebně kostela sv. Vojtěcha, věnce si můžete přijít udělat v době od 1400 do 1700.
 4. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na duchovní obnovu, která se uskuteční na Církevní konzervatoři 30.  listopadu na téma „Slovo o mši svaté“, kte­rou P. Marek Večerek.
 5. V sobotu listopadu bude v kostele sv. Vojtěcha od 1900 Modlitba se zpěvy Taizé.
 6. Příští neděli budeme prožívat 1. neděli adventní (začátek církevního roku). Při všech nedělních mších svatých (včetně soboty večer) budeme žehnat adventní věnce, které si můžete přinést a položit před oltář.

TÁBOR 2019

Ohlášky

Daleko, tak daleko, kde oko nedohlédne, leží malé císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Je to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávají, přes den pracují, večer se baví a v noci spí. Přesto se ale v něčem od ostatních liší. Kocourkovští jsou totiž obdařeni jasným rozumem a hlubokou moudrostí. Kocourkovští proto žijí v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílají své posli a žádají je o rady. Mnozí kocourkovští občané jsou povoláváni k panským dvorům jako poradci.

My, kocourkovští radní,  chceme do svých řad přijmout nové občany, kteří oplývají rozumem, srší vtipem a dobrými nápady. Abychom zabránili dostat se komukoli na počkání do tohoto města, žadatel musí řádně vyplnit potřebný formulář (viz níže). Kocourkovská rada následně rozhodne o udělení občanství, či o jeho zamítnutí (podle Zákona č. 10/2019 Sb. o přijímání nových občanů).

Vyplněnou žádost prosím odevzdejte do neděle 28. července na kocourkovskou pobočku (Farní úřad, Almužnická 2, 746 01 Opava).