OHLÁŠKY 7. neděle velikonoční

Ohlášky
 1. Slavíme 7. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (26. května)památku sv. Filipa Neriho, kněze,
  • v sobotu (30. května)památku sv. Zdislavy.
 3. Příští neděli bude slavnost Seslání Ducha svatého. Proběhne sbírka na diecézní charitu.

OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

Ohlášky
 1. Slavíme 6. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (20. května) památku sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze,
  • ve čtvrtek (21. května)slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a v 700, večer v 1800.
 3. V sobotu 23. května zveme na pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství. Pouť začne v 1700 hodin mariánskou pobožností a bude pokračovat v 1800 mší svatou.
 4. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční.

O udělení jáhenského svěcení požádal náš farník Mgr. Bc. Marek Chovanec (narozen 5. června 1970). Podle přání církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby se za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.

S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celou církev, a tedy i pro vás, všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu má být uděleno dne 20. června 2020 v Ostravě.

o. Jan

Obnovení bohoslužeb a příprav na svátosti

Ohlášky

Bohoslužby

budou v naší farnosti  slouženy v obvyklém režimu (v týdnu i o víkendu, ve všech kostelích farnosti Panny Marie) od pondělí 11. května za dodržení základních hygienických opatření (rouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela). Závoveň platí doporučení, aby se ohrožené skupiny (senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou) bohoslužeb zatím neúčastnily.


Biřmování

V sobotu 13. června v proběhne v kostele sv. Vojtěcha v 15 hodin svátost biřmování. Příprava biřmovanců znovu začíná v sobotu 16. května v 19 hodin na faře (obě skupiny).


První svaté přijímání

bude odloženo po prázdninách (zřejmě měsíc řijen, přesný termín bude ještě upřesněn). Plánovaná slavnost svátosti smíření se uskuteční v neděli 14. června v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Předcházet jí bude jedno přípravné setkání dětí i rodičů v neděli 7. června v 9.30 (rodiče na faře, děti v pastoračním středisku u minoritů).

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.

Slovo otce biskupa k nouzovému stavu

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách, zvláště v neděli, a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Informace k bohoslužbám

Ohlášky

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy bez účasti lidu.