OHLÁŠKY 25. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Slavíme 25. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (27. září)památku sv. Vincence z Paula, kněze;
  • ve čtvrtek (28. září)slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa (doporučený svátek), mše svaté budou ráno v konkatedrále v 700 a v 830 a večer v kostele svatého Vojtěcha v 1800, mše svatá v konkatedrále v 830 bude sloužená za demokracii a svobodu v naší zemi;
  • v pátek (29. září) svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;
  • v sobotu (30. září)památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
 3. Od neděle 1. října se po celý měsíc říjen budou každý den různá farní společenství a skupiny modlit růženecod pondělí do čtvrtka v konkatedrále, od pátku do neděle v kostele sv. Vojtěcha, začátek vždy v 1715. Rozpis jednotlivých dnů naleznete na nástěnkách.
 4. V sobotu 7. října se v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku uskuteční diecézní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin. Program začíná ve 1530. Mše svatá pro všechny poutníky bude sloužena v 1700 (plakát ke stažení).
 5. Příští neděli budeme prožívat 26. neděli v mezidobí.

Po mši svaté v 830: prezentace o světovém setkání mládeže v Lisabonu.

V případě příznivého počasí po mši svaté v 830 a v 1000: po mších svatých v 830 a v 1000 se bude podávat káva u vchodu do kaple sv. Anny.

Náboženství ve školním roce 2022/23

Ohlášky

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

(výuka začne ve čtvrtek 22. září 2022)

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).
Pátek
1500 – 1545 4.–6. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 7.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).

Společenství mládeže (SŠ a VŠ) se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Diecézní mzdový a solidární fond

Ohlášky

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v dopise, který bude předčítán v neděli 29. května v kostelích diecéze. Text listu zveřejňujeme v plném znění ZDE.

Výuka náboženství 2021/2022

Ohlášky

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 6.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Středoškoláci: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie