OHLÁŠKY 29. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 29. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
 2. V neděli 17. října nebude sloužena mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 (nedělní mše v 1000 bude sloužena v kostele sv. Hedviky).
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (18. října)svátek sv. Lukáše, evangelisty,
  • v pátek (22. října) památku sv. Jana Pavla II., papeže.
 4. V měsíci říjnu se každý den různá farní společenství a skupiny modlí v kostele sv. Vojtěcha od 1715 růženec. Rozpis jednotlivých dnů naleznete na webu farnosti a na nástěnkách.
 5. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku plukovníka v. v. Františka Valdštýna na téma „Zamýšlení nad husitskými válkami“. Přednáška se uskuteční v úterý 19. října v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě (Masarykova 39, 1. poschodí).
 6. Zájemci, kteří chtějí podpořit misie, mohou upéct misijní „koláč“. Upečené misijní „koláče“ prosím přineste v sobotu 23. října mezi 14. a 16. hodinou na faru (Almužnická 2). Misijní „koláče“ a výrobky z tvoření se budou prodávat na misijní neděli 24. října po mších svatých v hlavním vchodu konkatedrály. Výtěžek bude použit na světové misie.
 7. V sobotu 23. října bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 8. Příští neděli budeme prožívat 30. neděli v mezidobí, je to zároveň Den modliteb za misie, kdy proběhne sbírka na světové misie.

Výuka náboženství 2021/2022

Ohlášky

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
6.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Středoškoláci: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

Slovo apoštolského administrátora

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.