OHLÁŠKY 1. neděle postní

Ohlášky
 1. Prožíváme 1. neděli postní. Dnešní sbírka je určena na opravy.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (22. února)svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 3. V době postní jsou pravidelně pobožnosti křížové cesty:
  • v neděli – v 1500 v konkatedrále a v 1600 v kostele Nejsvětější Trojice,
  • v úterý a ve čtvrtek – v 1730 v konkatedrále,
  • v pátek – v 1730 v kostele sv. Vojtěcha.
 4. Každou postní neděli je možné se přidat k modlitbě křížové cesty pod širým nebem na různých místech diecéze. Začátek vždy ve 1430 u prvního zastavení křížové cesty. Dnes (v neděli 18. února) se křížová cesta koná v Bílovci s účastí biskupa Martina. Rozpis jednotlivých nedělí naleznete na letáčcích v kostele, v nich jsou uvedeny také úmysly Diecézní modlitební výzvy.
 5. Pozvánky:
  • Pouť do Medjugorje – od února do 6. března, přihlašování na faře nebo na emailu rkf.opavapmaria@doo.cz.
  • Diecézní pouť do Třebnice – v sobotu 9. března, zájemci se prosím zapisujte v sakristii konkatedrály.
  • Biblické hodiny – od středy 28. února co 14 dní, v 1800 v učebně kostela sv. Vojtěcha.
 6. Příští neděli budeme prožívat 2. neděli postní. Proběhne sbírka na Haléř svatého Petra.

Křížové cesty

Ohlášky

Ve farnosti jsou pravidelně křížové cesty:

 • v neděli – v 1500 v konkatedrále a v 1600 v kostele Nejsvětější Trojice,
 • v úterý a ve čtvrtek – v 1730 v konkatedrále,
 • v pátek – v 1730 v kostele sv. Vojtěcha.

Rozpis křížových cest v PDF


Postní doba v diecézi

V postní době nás může spojovat Diecézní modlitební výzva za mír i společné modlitby křížových cest pod širým nebem na různých místech v diecézi. Začátek vždy ve 1430 u prvního zastavení křížové cesty.

 • 1. neděle postní (18. února)Bílovec, biskup Martin David
 • 2. neděle postní (25. února)Hradec nad Moravicí, generální vikář Jan Czudek
 • 3. neděle postní (3. března)Ruda u Rýmařova, biskupský vikář Daniel Vícha
 • 4. neděle postní (10. března)Cvilín u Krnova, biskup Martin David
 • 5. neděle postní (17. března)areál baziliky Frýdek, biskup Martin David
 • Květná neděle (24. března)Uhlířský vrch u Bruntálu, biskupský vikář Daniel Vícha

 

OHLÁŠKY Svátek Svaté rodiny

Ohlášky
 1. Prožíváme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 2. Ukončení občanského roku v neděli 31. prosince:
  • konkatedrála – mše svatá na poděkování za uplynulý rok s bilancí a s Te Deum v 1600 (mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 a v kostele sv. Vojtěcha v 1800 slouženy nebudou),
  • kaple sv. Anny – adorace ve 2230 a mše svatá ve 2330.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (1. ledna)slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek), mše svaté budou slouženy v naší farnosti jako o nedělích (v konkatedrále v 700, 830 a v 1000, v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 a v kostele sv. Vojtěcha v 1800);
  • v úterý (2. ledna)památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve;
  • v sobotu (6. ledna) – slavnost Zjevení Páně, mše svaté budou slouženy jako každou sobotu – v konkatedrále v 700 a v kostele sv. Vojtěcha v 1800 (při mších svatých se bude žehnat voda, kadidlo a křída).
 4. Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky se uskuteční v pátek 5. ledna při mši svaté v 1800 v kostele sv. Vojtěcha.
 5. Příští neděli budeme slavit svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby).

Náboženství ve školním roce 2022/23

Ohlášky

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

(výuka začne ve čtvrtek 22. září 2022)

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).
Pátek
1500 – 1545 4.–6. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 7.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).

Společenství mládeže (SŠ a VŠ) se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.