OHLÁŠKY 3. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu biblického díla.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (24. ledna)památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
  • v úterý (25. ledna)svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola,
  • ve středu (26. ledna)památku sv. Timoteje a Tita, biskupů,
  • v pátek (28. ledna)památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
 3. V sobotu 29. ledna zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 4. Skauti 5. chlapeckého oddílu sv. Jiří v Opavě zvou mezi sebe nové členy. Jedná se o oddíl s rozšířenou křesťanskou výchovou, ale je otevřen každému, kdo chce přijmout skautské zákony, žít podle skautských zásad a jednou složit skautský slib. Více informací naleznete na nástěnce v kostele.
 5. Příští neděli budeme slavit 4. neděli v mezidobí. V 1630 zveme do konkatedrály na polovánoční divadlo dětí naší farnosti (děti ze scholky si připravily pásmo s písničkami a scénkou Světélka lásky, děti z farního klubu hru Loď, na níž se zpívá.

Úklid v konkatedrále

Ohlášky

 

Leden
3.-9. 1. 10.-16. 1. 17.-23. 1 24.-30. 1.
1. skupina 2. skupina 3. skupina 5. skupina
Únor
31.-6. 2. 7.-13. 2. 14.-20. 2. 21.-27. 2.
4. skupina 1. skupina 2. skupina 3. skupina
Březen
28.-6. 3. 7.-13. 3. 14.-20. 3. 21.-27. 3.
4. skupina 5. skupina 1. skupina 2. skupina
Duben
28.-3. 4. 4.-10. 4. 11.-17. 4. 18.-24. 4. 25.-1. 5.
3. skupina 4. skupina 5. skupina 1. skupina 2. skupina
Květen 2.-8. 5. 9.-15. 5. 16.-22. 5. 23.-29. 5.
3. skupina 4. skupina 5. skupina 1. skupina
Červen 30.-5. 6. 6.-12. 6. 13.-19. 6. 20.-26. 6. 27.-3. 7.
2. skupina 3. skupina 4. skupina 5. skupina 1. skupina

Výuka náboženství 2021/2022

Ohlášky

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
6.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Středoškoláci: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

Slovo apoštolského administrátora

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.