OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Slavíme 2. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (21. ledna)památku sv. Anežky, panny a mučednice,
  • v pátek (24. ledna)památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
  • v sobotu (25. ledna)svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
 3. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku Víta Skaličky na téma Mluvený jazyk na Opavsku v proměnách doby. Přednáška se uskuteční v úterý 21. ledna v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
 4. V sobotu 25. ledna bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 5. Příští neděli budeme slavit 3. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY Svátek Křtu Páně

Ohlášky
 1. Slavíme svátek Křtu Páně (konec doby vánoční). Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pátek (17. ledna) – památku sv. Antonína, opata,
  • v sobotu (18. ledna) – památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
 3. Do 14. ledna se koná Tříkrálová sbírka. V případě, že vás nezastihnou koledníci doma, je možné vložit svůj příspěvek do zapečetěné pokladničky Charity na faře.
 4. Farnost sv. Ducha zve v pátek 17. ledna na koncert skupiny Fioretti. Tuto skupinu tvoří bohoslovci krakovského minoritského semináře. Koncert začne v kostele sv. Ducha po mši svaté v 17 hodin.
 5. V sobotu 18. ledna zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 6. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku Víta Skaličky na téma Mluvený jazyk na Opavsku v proměnách doby. Přednáška se uskuteční v úterý 21. ledna v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
 7. Příští neděli budeme slavit 2. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 2. neděle po Narození Páně

Ohlášky
 1. Slavíme 2. neděli po Narození Páně. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (6. ledna)slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno 600, 700 a večer v 1800; při všech mších svatých se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
 3. V období od 1. do 14. ledna se uskuteční Tříkrálová sbírka. V případě, že vás nezastihnou koledníci doma, je možné vložit svůj příspěvek do zapečetěné pokladničky Charity na faře. Tříkrálový průvod spojený s požehnáním koledníků se uskuteční v pondělí 6. ledna v 1600, začne pod Ptačím vrchem a bude zakončen na Horním náměstí.
 4. Příští neděli budeme slavit svátek Křtu Páně. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.