Příležitost ke svátosti smíření

Ohlášky
kostel sv. Vojtěcha
kostel sv. Ducha
Kostel je otevřen denně od 8 do 17 hodin k soukromé modlitbě.

Zpovídá se ve zpovědnici v zadní části kostela nebo v sakristii (na požádání). Před vstupem do zpovědnice si dezinfikujte ruce.

Středa od 14 hodin do 17 hodin
Nejen možnost svátosti smíření, ale i tiché adorace.
Pondělí 8.00–9.00 a 16.00–17.00
Středa 8.00–9.00
Pátek 8.00–9.00 a 16.00–17.00

OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

Ohlášky

Kvůli nouzovému stavu a mimořádným opatřením:

  • nebudou od pondělí 12. října po dobu minimálně 2 týdnů bohoslužby ani modlitba růžence;
  • úmysly na mše svaté budou slouženy tak, jak byly zapsány;
  • náboženství, scholka, farní klub nebudou minimálně po dobu 14 dnů;
  • kostel bude otevřen denně k soukromé modlitbě od 8 do 17 hodin;
  • v případě potřeby bude kněz přítomen v kostele nebo na faře;
  • 1. svaté přijímání bude odloženo na nejbližší možný termín.

Výuka náboženství 2020/21

Ohlášky

Letos nebude probíhat výuka náboženství na ZŠ Englišova. Zájemci o náboženství budou mít možnost navštěvovat výuku ve farnosti Panny Marie (výuka začíná 17. září) nebo ve farnosti sv. Ducha (výuka začíná v pondělí 7. září). Rozpis hodin v obou farnostech naleznete ZDE.

Přihlášky do výuky ve farnosti Panny Marie si můžete vyzvednout v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo stáhnout ZDE. V případě, že vaše dítě bude navštěvovat výuku ve farnosti sv. Ducha, přihlášky si prosím vyzvedněte v sakristii kostela sv. Ducha nebo v 1. hodině náboženství.

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.

Slovo otce biskupa k nouzovému stavu

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách, zvláště v neděli, a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Informace k bohoslužbám

Ohlášky

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy bez účasti lidu.