OHLÁŠKY 19. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 19. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (10. srpna)svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka,
  • v úterý (11. srpna)památku sv. Kláry, panny,
  • v pátek (14. srpna)památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka,
  • v sobotu (15. srpna) – slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek), v kostele sv. Vojtěcha budou slouženy mše svaté v 700 a v 1800, v kapli v Oticích v 1800.
 3. V pátek 14. srpna složí sr. Dominika Viera Kajtárová do rukou generální představené své věčné sliby. Slavnostní obřad proběhne při mši svaté v 1500 v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Opavě na Kylešovské ulici.
 4. Příští neděli budeme slavit 20. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály.

 

Případné změny budou oznámeny v ohláškách příslušných farností.

OHLÁŠKY 18. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 18. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (4. srpna) – památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
  • ve čtvrtek (6. srpna)svátek Proměnění Páně,
  • v sobotu (8. srpna)památku sv. Dominika, kněze.
 3. V pondělí 3. srpna na svátek Panny Marie Královny Andělů je možné v kostele sv. Ducha získat plnomocné odpustky. Skutek předepsaný k jejich získání je návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho je potřebné splnit obvyklé podmínky (být v milosti posvěcující, přijmout eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce). V kostele sv. Ducha budou tento den mše svaté slouženy v 700, v 800 a 1700.
 4. V pátek 14. srpna složí sr. Dominika Viera Kajtárová do rukou generální představené své věčné sliby. Slavnostní obřad proběhne při mši svaté v 1500 v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Opavě na Kylešovské ulici.
 5. Příští neděli budeme slavit 19. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 17. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 17. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (27. července)památku sv. Gorazda,
  • ve středu (29. července)památku sv. Marty,
  • v pátek (31. července)památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze,
  • v sobotu (1. srpna)památku sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
 3. V pondělí 3. srpna na svátek Panny Marie Královny Andělů je možné v kostele sv. Ducha získat plnomocné odpustky. Skutek předepsaný k jejich získání je návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho je potřebné splnit obvyklé podmínky (být v milosti posvěcující, přijmout eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce). V kostele sv. Ducha budou tento den mše svaté slouženy v 700, v 800 a 1700.
 4. Příští neděli budeme slavit 18. neděli v mezidobí. Dopolední mše bude sloužit otec Marek Večerek, během bohoslužeb poděkujeme za jeho roční působení ve farnosti.

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.

Slovo otce biskupa k nouzovému stavu

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách, zvláště v neděli, a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Informace k bohoslužbám

Ohlášky

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy bez účasti lidu.