OHLÁŠKY 17. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Slavíme 17. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (26. července)památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie,
  • v úterý (27. července)památku sv. Gorazda a druhů,
  • ve čtvrtek (28. července)památku sv. Marty,
  • v sobotu (31. července)památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 3. Ve věku 93 let byl ve středu 21. července povolán na věčnost pan Rychta. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 30. července v konkatedrále při mši svaté v 15 hodin. Po obřadu bude uložen do rodinného hrobu na Městském hřbitově v Opavě.
  V den pohřbu pana Rychty nebude v kostele sv. Vojtěcha přede mší svatou adorace v 17 hodin. (Mše svatá v 18 hodin bude.)
 4. Příští neděli budeme prožívat 18. neděli v mezidobí.

Slovo apoštolského administrátora

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.