OHLÁŠKY 3. neděle velikonoční

Ohlášky
  1. Slavíme neděli velikonoční. Dnešní sbírka je určen na opravy konkatedrály.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • v pátek (23. dubna)svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
  3. Církevní ZŠ sv. Ludmily zve na zápis do 1. třídy na pobočku v Opavě Jaktaři, který se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna a v pátek 23. dubna, vždy od 14 hodin do 18 hodin. Do 23. dubna probíhá online přihlašování na školním webu czs-hradec.edupage.org.
  4. O udělení jáhenského svěcení požádal náš farník Karel Honka, narozen 19. června 1996. Podle přání církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby se za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.
    S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celou církev, a tedy i pro vás, všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu má být uděleno dne 19. června 2021 v Opavě.
  5. Příští neděli budeme slavit 4. neděli velikonoční (Dobrého Pastýře).

Ohlášky
Rozpis mší svatých v kostele sv. Vojtěcha platný do odvolání
Po Út St Čt So Ne
6.00, 7.00 6.00, 7.00
18.00
7.00
18.00
6.30, 8.00
9.30, 11.00
18.00

Slovo apoštolského administrátora

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.