Výzva k přihláškám do semináře

Ohlášky

Milé sestry a bratři,

obracíme se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání.

Bez svátostné služby se nám těžce kráčí do nebeského království. O to více vás všechny, bratři a sestry, vybízím k ustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni, třeba modlitbou Zdrávas po mši. Modlete se ve vašem farním společenství, modlete se v rodinách, nabídněte na tento úmysl i své bolesti a oběti. Nepřestávejme klepat na Srdce Dobrého Pastýře, kéž shlédne na nás v daru nových duchovních povolání. A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se v současnosti na kněžství připravují.
Obracíme se nyní na vás, mladí muži. Pán provází váš život svou přítomností a svou milostí. Vidí vaši životní cestu. Nechte se překvapit privilegiem Pánova povolání, jako kdysi apoštolové. Zkoumejte svá srdce, zda hlásání Božího slova a starost o spásu duší není to, co vnímáte jako naplnění svého životního poslání. Jsem si vědom, že to není někdy jednoduché se k tomu rozhodnout. Ale jestliže vás Pán volá, a vy odpovíte svým ano, budete šťastni. Je krásné být dělníkem na Pánově vinici.
Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba i za svým biskupem.

Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se k takovému kroku rozhodnout, chceme informovat o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2023. Chceme Vás ujistit svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.

Mons. Martin David, apoštolský administrátor