Výročí 25 let kněžství

Galerie

V neděli jsme společně poděkovali s otcem Václavem za 25 let jeho kněžství. Odpoledne byla v konkatedrále děkovná pobožnost s požehnáním a po ní posezení na farní zahradě.

Zobrazit další fotky (49)

OHLÁŠKY 13. neděle v mezidobí

Ohlášky
  1. Prožíváme 13. neděli v mezidobí.
  2. Od pondělí 27. června začne v konkatedrále letní režim mší svatých, tzn. že ve všední dny budou v konkatedrále mše svaté pouze v 700 (víkendový pořad bohoslužeb zůstane nezměněn).
  3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • v úterý (28. června)památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka,
    • ve středu (29. června)slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svaté budou v 6 a v 7 hodin v konkatedrále, večer mše svatá nebude.
  4. Rodiny s dětmi zveme na setkání s otcem biskupem na Prašivé, které se uskuteční v pátek 1. července. Setkání začne v areálu Kamenité v 1000, bude pokračovat v 1045 mší svatou s otcem biskupem Martinem a od 1230 programem na stanovištích kolem kostelíku sv. Antonína na hoře Prašivá (videopozvánka).
  5. Příští neděli budeme prožívat 14. neděli v mezidobí.
  6. Otec Václav slaví 25 let kněžství. Odpoledne v 15 hodin bude v konkatedrále děkovná pobožnost s požehnáním, po ní jste srdečně zváni na posezení na farní zahradě. Po dopoledních mší svatých je možné si na prostranství před kostelem dát drobné občerstvení (kafe a koláče).

Diecézní mzdový a solidární fond

Nezařazené

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v dopise, který bude předčítán v neděli 29. května v kostelích diecéze. Text listu zveřejňujeme v plném znění ZDE.

Modlitby otců

Pozvánky

Na Modlitbách otců se v Opavě setkávají již několik let otcové rodin z několika farností. Odkaz na oficiální stránky Modlitby otců.

V současnosti se schází jedna skupina otců v pastoračním centrum minoritského kláštera (Masarykova 342/39, 1. patro). Kontaktní osoba je Jan Petkov.


Protože cítíme dobré plody této aktivity, rozhodli jsme se založit další skupinu otců, kteří cítí potřebu se modlit nejen za své rodiny. Nová skupina se schází na faře při konkatedrále (Almužnická 2). Kontaktní osoba je Tomáš Pchálek, tel. 731 953 961, email: pchalek.tomas@seznam.cz