OHLÁŠKY 19. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 19. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (10. srpna)svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka,
  • v úterý (11. srpna)památku sv. Kláry, panny,
  • v pátek (14. srpna)památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka,
  • v sobotu (15. srpna) – slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek), v kostele sv. Vojtěcha budou slouženy mše svaté v 700 a v 1800, v kapli v Oticích v 1800.
 3. V pátek 14. srpna složí sr. Dominika Viera Kajtárová do rukou generální představené své věčné sliby. Slavnostní obřad proběhne při mši svaté v 1500 v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Opavě na Kylešovské ulici.
 4. Příští neděli budeme slavit 20. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály.

Případné změny budou oznámeny v ohláškách příslušných farností.

OHLÁŠKY 18. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 18. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (4. srpna) – památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
  • ve čtvrtek (6. srpna)svátek Proměnění Páně,
  • v sobotu (8. srpna)památku sv. Dominika, kněze.
 3. V pondělí 3. srpna na svátek Panny Marie Královny Andělů je možné v kostele sv. Ducha získat plnomocné odpustky. Skutek předepsaný k jejich získání je návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho je potřebné splnit obvyklé podmínky (být v milosti posvěcující, přijmout eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce). V kostele sv. Ducha budou tento den mše svaté slouženy v 700, v 800 a 1700.
 4. V pátek 14. srpna složí sr. Dominika Viera Kajtárová do rukou generální představené své věčné sliby. Slavnostní obřad proběhne při mši svaté v 1500 v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Opavě na Kylešovské ulici.
 5. Příští neděli budeme slavit 19. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 17. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 17. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (27. července)památku sv. Gorazda,
  • ve středu (29. července)památku sv. Marty,
  • v pátek (31. července)památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze,
  • v sobotu (1. srpna)památku sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
 3. V pondělí 3. srpna na svátek Panny Marie Královny Andělů je možné v kostele sv. Ducha získat plnomocné odpustky. Skutek předepsaný k jejich získání je návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho je potřebné splnit obvyklé podmínky (být v milosti posvěcující, přijmout eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce). V kostele sv. Ducha budou tento den mše svaté slouženy v 700, v 800 a 1700.
 4. Příští neděli budeme slavit 18. neděli v mezidobí. Dopolední mše bude sloužit otec Marek Večerek, během bohoslužeb poděkujeme za jeho roční působení ve farnosti.

Farní odpoledne pro děti

Galerie

V polovině června se na farní zahradě objevil velký bílý party stan, což byla neklamná předzvěst blížícího se farního odpoledne. To se konalo v neděli 21. června. Díky nebeským konexím otce děkana po obědě přestalo pršet, takže ve tři hodiny se začaly scházet děti se svými rodiči, babičkami, tetami…

Zobrazit další fotky (14)

Aby si děti odpoledne užily, připravily si pro ně Magda s Mirkou hru, která navazovala na celoroční program ve scholce. Tam se děti postupně seznamovaly s různými „nešvary“, nemocemi, které ve svých knížkách „Paní Láryfáry“ popsala Betty MacDonaldová. Během farního odpoledne tak měly vyléčit například Čurbesajdu, Žalobajdu nebo Zápal švindlu. Za každý splněný úkol dostaly razítko, a kdo zvládl projít všechna stanoviště, dostal i sladkou odměnu.

A protože všem na čerstvém vzduchu pořádně vyhládlo, rádi si pochutnali na špekáčcích připravovaných otcem děkanem.

Šťastné a unavené děti a spokojení rodiče svědčí o vydařeném odpoledni, za které patří dík všem, kteří jej připravili.

Marie Štrauchová

Jak pokračují opravy konkatedrály

Galerie

Přestože se zdá, že se kolem nás všechno zastavilo, práce na konkatedrále pokračují dál. Přispělo k tomu i příznivé počasí, které dovolilo pokračovat i v zimních měsících po Novém roce. Ve fotogalerii Vás zvu na prohlídku konkatedrály a také na prohlídku míst, ve kterých se nacházejí části z kostela pro restaurování.

Zobrazit další fotky (22)

Bohoslužba v rodině

Ostatní

Mimořádnou situaci nouzového stavu, ve které se nemůžeme scházet k bohoslužbám v kostele, můžeme využít ke společné modlitbě v rodině. Biskupství ostravsko–opavské připravilo s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí a liturgickým centrem diecéze Capri model rodinné bohoslužby, který nám pomůže učinit z našeho domova místo modlitby.

Drazí farníci

Ostatní
 1. Po dobu trvání vládních opatření jsou do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Naši biskupové udělili všem věřícím dispens od nedělní mše svaté. Doporučuje se slavit neděli v rodině. Z námětů, které jsou nabízené jako pomoc, můžeme zmínit:

S tím souvisí moje prosba: Kdybyste mohli sdělit svoje zkušenosti, postřehy a náměty z Vašeho slavení v rodině a mohli nám je poslat na adresu farnosti (rkf.opavapmaria@doo.cz).  Vaše zkušenosti bychom uveřejnili na stránkách jako inspiraci pro ostatní (např. co se daří, na co jste přišli při čtení Písma, spontánní přímluvy, zapojení více generací, příběhy pro děti apod.) Zveřejníme samozřejmě bez uvedení jmen.

 1. Neděli lze slavit také prostřednictvím televize či rádia (Přehled mší svatých online ZDE). Přijde mi, že i když je slavení v rodině náročnější (nejsem jenom pasivní divák), je takto prožitá neděle hodnotnější. Třeba se tato doba má stát časem nového přístupu a chápání neděle. O to více, že takto budeme prožívat i vrchol celého liturgického roku – Velikonoce.
 2. Kostel sv. Vojtěcha je otevřený k soukromé modlitbě v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Prosím o zachování všech hygienických nařízení a doporučení (rouška, odstup, bez fyzického kontaktu). V uvedených dobách bude v kostele povětšinou přítomen kněz. Každý pátek od 16 do 18 hodin bude otevřen také kostel sv. Ducha.
 3. Jako kněží jsme také ve zvláštní situaci – na jedné straně chceme být blízko lidem, na druhé straně sami nechceme být případnými zdroji nákazy pro druhé. Ujišťujeme však o modlitbě za všechny, kteří nám jsou svěřeni, zvláště pak za ty, kdo prožívají těžkosti. Modlíme se za brzké vyřešení situace a těšíme se na návrat do volného pohybu.
 4. Úmysly mší svatých budou slouženy bez účasti lidu podle aktuálního rozpisu, který uveřejníme na stránkách.

o. Jan