OHLÁŠKY 10. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 10. neděli v mezidobí.
 2. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a organizace páteční Noci kostelů.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (11. června)památku sv. Barnabáše, apoštola;
  • ve středu (12. června)výročí posvěcení konkatedrály, mše svaté budou v konkatedrále ráno v 600 a v 700 a navíc také večer v 18 hodin;
  • ve čtvrtek (13. června)památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
 4. Pozvánky:
  • Sluníčkové odpoledne Charity Opava – v pátek 14. června od 1430 v areálu ředitelství v Opavě-Jaktaři (Přemyslovců 26). Plakátek
  • Modlitba se zpěvy Taizé – v sobotu 15. června v 1900 v konkatedrále.
  • Fotbalový zápas farností Hradec-Opava – v neděli 23. června od 1400 na hřišti v Žimrovicích. Plakátek
  • Farní odpoledne pro rodiny s dětmi – v neděli 23. června od 1500 na farní zahradě.
  • Ukončení školního roku s pedagogy a vychovateli – v pátek 28. června od 1900 na farní zahradě.
  • Diecézní setkání dětí a rodin s o. biskupem na Prašivé – v pondělí 1. července, program začíná v 10 hodin v areálu Kamenité. S dětmi z farnosti se na setkání chystáme auty. Kdo by se chtěl připojit a neměl zajištěn odvoz, napište nám prosím na farní email (opavapmaria@doo.cz). Plakátek
  • Biřmování v naší farnosti bude v roce 2025 – přihlášky jsou k dispozici v kostele a na webu farnosti, příprava biřmovanců začne letos od října.
 5. Biblické hodiny již v červnu nebudou, biblická setkání budou pokračovat na podzim.
 6. Příští neděli budeme prožívat 11. neděli v mezidobí. Sbírka bude určena na podporu Centra pro rodinu. V případě příznivého počasí se po mších svatých v 830 a v 1000 bude podávat káva u vchodu do kaple sv. Anny.