Drazí farníci

Ostatní
 1. Po dobu trvání vládních opatření jsou do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Naši biskupové udělili všem věřícím dispens od nedělní mše svaté. Doporučuje se slavit neděli v rodině. Z námětů, které jsou nabízené jako pomoc, můžeme zmínit:

S tím souvisí moje prosba: Kdybyste mohli sdělit svoje zkušenosti, postřehy a náměty z Vašeho slavení v rodině a mohli nám je poslat na adresu farnosti (rkf.opavapmaria@doo.cz).  Vaše zkušenosti bychom uveřejnili na stránkách jako inspiraci pro ostatní (např. co se daří, na co jste přišli při čtení Písma, spontánní přímluvy, zapojení více generací, příběhy pro děti apod.) Zveřejníme samozřejmě bez uvedení jmen.

 1. Neděli lze slavit také prostřednictvím televize či rádia (Přehled mší svatých online ZDE). Přijde mi, že i když je slavení v rodině náročnější (nejsem jenom pasivní divák), je takto prožitá neděle hodnotnější. Třeba se tato doba má stát časem nového přístupu a chápání neděle. O to více, že takto budeme prožívat i vrchol celého liturgického roku – Velikonoce.
 2. Kostel sv. Vojtěcha je otevřený k soukromé modlitbě v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Prosím o zachování všech hygienických nařízení a doporučení (rouška, odstup, bez fyzického kontaktu). V uvedených dobách bude v kostele povětšinou přítomen kněz. Každý pátek od 16 do 18 hodin bude otevřen také kostel sv. Ducha.
 3. Jako kněží jsme také ve zvláštní situaci – na jedné straně chceme být blízko lidem, na druhé straně sami nechceme být případnými zdroji nákazy pro druhé. Ujišťujeme však o modlitbě za všechny, kteří nám jsou svěřeni, zvláště pak za ty, kdo prožívají těžkosti. Modlíme se za brzké vyřešení situace a těšíme se na návrat do volného pohybu.
 4. Na začátku dubna vyjde zpravodaj Cesta, z pochopitelných důvodů pouze elektronicky. Víte-li o někom, kdo by si rád Cestu přečetl, ale nemá přístup k internetu, můžete zpravodaj vytisknout a doručit jej tam, kde je třeba.
 5. Úmysly mší svatých budou slouženy bez účasti lidu podle aktuálního rozpisu, který uveřejníme na stránkách.

o. Jan

Úmysly mší svatých

Intence

Mše svaté jsou až do odvolání slouženy bez účasti lidu. Všechny intence mší svatých budou kněžími odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno (pouze úmysly, které měly být slouženy v období 12.–23. března, budou přesunuty na nejbližší možný termín).

Úterý 24. 3. Za + Oldřicha Lokvence, manželku a syna Vladimíra (úmysl z Pá 13. 3. v 18.00)
Za všechny živé a + Josefy (úmysl z Čt 19. 3. v 18.00)
Středa 25. 3.
Slavnost
Zvěstování Páně

Za členy živého růžence a jejich rodiny (úmysl z Pá 20. 3. v 18.00)
Za + rodiče a duše v očistci (úmysl ze So 21. 3. v 18.00)
Čtvrtek 26. 3.
Za + Jana Hlušičku, sestru a rodiče z obou stran (úmysl z Pá 13. 3. v 6.00)
Za + Bohumila Fryče (úmysl z Pá 13. 3. v 7.00)
Pátek 27. 3. Za + Antonína Šrámka, rodiče, živou a + rodinu a za duše v očistci
Za + švagra k nedožitým 82 letům
Za všechna společenství v naší farnosti
Sobota 28. 3. Za + Liboše Kudelu a Blanku Kudelovou (úmysl ze So 14. 3. v 7.00)
Za farníky
Za + rodiče Benovy, Doleží, švagra s prosbou o ochranu Panny Marie pro nemocného manžela (úmysl z Ne 15. 3. v 7.00)

Celý příspěvek

Hodina náboženství jinak

Ostatní

Jelikož se zrušením výuky na školách padlo také vyučování náboženství, přicházejí v této situaci na pomoc nejrůznější média, která mohou výuku zprostředkovat.

Farnost v karanténě

Ostatní

P. Radek Tichý si pro své věřící z pražské farnosti Stodůlky připravil na každý den po dobu karantény komentáře, povzbuzení na Boží slovo dle liturgického kalendáře.

Jak slavit neděli?

Ohlášky

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná? Pohled P. Martina Hobzy a papeže Františka najdete pod následujícím odkazem Slavení neděle není pouze bohoslužba.

Odkazy:


Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.

Kromě TV Noe je možné sledovat mši svatou online na internetu. Přehled možností najdete ZDE.

Slovo otce biskupa k nouzovému stavu

Ohlášky

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách, zvláště v neděli, a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Informace k bohoslužbám

Ohlášky

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy bez účasti lidu.

Popletené pohádky aneb MAŠKARNÍ PLES 2020

Galerie

Na letošním maškarním plese jsme uvítali vzácnou návštěvu – dědečka a babičku. Stejně jako děti mají moc rádi pohádky, jenom je už mají pořádně popletené. Naštěstí na maškarní ples přišly děti, které pohádky dobře znají a jenom tak se nedají obalamutit 🙂

Zobrazit další fotky (35)

Vánoční divadlo 2019

Galerie, Schola, Scholka

Letošní vánoční divadlo zahájily nejmladší děti ze scholky veršovanou pohádkou O zvířátkách, která šla do Betléma – pohádka vyprávěla o zajíčkovi, který se cítil opuštěný a sám, teprve na své cestě do Betléma k nově narozenému Králi našel spoustu nových kamarádů.

Zobrazit další fotky (15)

Starší děti z farnosti pak zahrály příběh Benjaminova tunika (na motivy příběhu Hydrisova tunika od Bruna Ferrera z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše).

Lukášovo pátrání aneb RORÁTY 2019

Roráty

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.


Po 2. prosince: Spoléhám na tebe

 • Úkol na den: Přečíst si začátek Lukášova evangelia.

Út 3. prosince: Obyčejná ovce

 • Lukáš chtěl ovečku odehnat, protože si myslel, že je hloupá a nepotřebuje ji. Přitom pro něj byla důležitá.
 • Úkol na den: Nezapomenout pozdravit ty, které potkám, protože každý člověk si zaslouží úctu.

St 4. prosince: Lukáš a Mia

 • Lukáš nebyl lhostejný, když viděl beránka v nesnázi.
 • Úkol na den: Pomodlit se za ty, kdo se kvůli něčemu trápí.

Čt 5. prosince: Ještě jedna ovečka

 • Lukáš přišel na to, že když jsme s někým, je nám lépe. Mnohdy, když jsme smutní a zklamaní, nás naši blízcí umí potěšit.
 • Úkol na den: Popovídat si s někým či povzbudit někoho, kdo má špatnou náladu nebo je smutný, zklamaný či unavený.

Pá 6. prosince: Zvláštní probuzení

 • Přestože Lukáš při svém pátrání zažíval nepohodlí, cítil se dobře a nezapomínal na to, že se Bůh o něj neustále stará.
 • Úkol na den: Přečíst si úryvek z Lukášova evangelia (Lk 12,24–26) a poděkovat za vše, co máme.

Celý příspěvek