OHLÁŠKY 17. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Slavíme 17. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (26. července)památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie,
  • v úterý (27. července)památku sv. Gorazda a druhů,
  • ve čtvrtek (28. července)památku sv. Marty,
  • v sobotu (31. července)památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
 3. Ve věku 93 let byl ve středu 21. července povolán na věčnost pan Rychta. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 30. července v konkatedrále při mši svaté v 15 hodin. Po obřadu bude uložen do rodinného hrobu na Městském hřbitově v Opavě.
  V den pohřbu pana Rychty nebude v kostele sv. Vojtěcha přede mší svatou adorace v 17 hodin. (Mše svatá v 18 hodin bude.)
 4. Příští neděli budeme prožívat 18. neděli v mezidobí.

Ministrantský výlet

Galerie, Ministranti

Poslední sobotu v červnu jsme se my, ministranti naší farnosti, vydali na výlet na Praděd. Začali jsme mší svatou v konkatedrále a poté jsme jeli autobusem k Pradědu. Nahoru jsme šli pěšky, po cestě jsme si užili spoustu legrace a taky to, že jsme po dlouhé době zase spolu. Na Pradědu jsme si dali svačinku. Zpátky jsme se vydali na koloběžkách až k Ovčárně. Tam už nás čekal autobus zpět do Opavy.

František K.

Zobrazit další fotky (8)

První svaté přijímání ve farnosti

Galerie

Letos jsme ve farnosti prožili první svaté přijímání hned dvakrát. Díky koronavirovým opatřením se většina dětí učila trpělivosti, neboť si musela na první setkání s Kristem v eucharistii počkat jeden celý rok navíc.

V neděli 16. května přistoupilo v kostele sv. Vojtěcha k prvnímu svatému přijímání celkem osm dětí.

Zobrazit další fotky (32)

Poslední červnovou neděli pak v opravené konkatedrále přistoupilo k svatému přijímání celkem patnáct dětí.

Děkujeme všem, kteří se vytrvale za děti po celou dobu jejich přípravy na přijímání modlili.

Zobrazit další fotky (53)

Jáhenské svěcení

Galerie

Po třech letech se konkatedrála v sobotu 19. června dočkala jáhenského svěcení, které přijal  jednak náš farník Karel Honka, a jednak Jan Slepička z farnosti Svatého Duch

a v Ostravě-Zábřehu. Karel Honka svou roční jáhenskou službu bude vykonávat na Diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jana Slepičku dekret biskupa deleguje ke službě v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde bude po letních prázdninách pokračovat ve studiu teologie.

Zobrazit další fotky (39)

Farní odpoledne

Galerie

Kdo nedal v neděli přednost čvachtání někde u vody, dočkal se na farním odpoledni dobrého kafe, cukrové vaty, zábavy, malé sladké odměny a nakonec vody i špekáčků 🙂

Zobrazit další fotky (12)

Otevření konkatedrály

Galerie, Konkatedrála Panny Marie

V sobotu 12. června se vrátil život do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní mše svatá s apoštolským administrátorem Martinem Davidem uzavřela dvouleté období, kdy byl chrám uzavřen. Během vůbec nejnákladnější památkové rekonstrukce od založení ostravsko-opavského biskupství se díky péči stavebníků a památkářů dočkala obnovy jak fasáda, tak interiér chrámu ze 14. století.

Konkatedrála je otevřená od pondělí do čtvrtka do 16 hodin, v rámci projektu Otevřené chrámy bude navíc od pátku do neděle (do konce měsíce října) přítomen mezi 13. a 18. hodinou průvodce. 

Zobrazit další fotky (44)

Virtuální prohlídka

Konkatedrála Panny Marie

Virtuální prohlídka konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie Opava

ERROR:

Javascript not activated

Jak virtuální prohlídku používat?

 

Pro přecházení mezi jednotlivými prohlídkami použijte hotspoty nebo náhledy jednotlivých bodů na dolní liště.

Pro pohyb ve virtuální prohlídce máte několik možností:

 • Přidržením levého tlačítka myši a pohybem můžete virtuální prohlídkou libovolně otáčet.
 • Pomocí 4 tlačítek na liště s požadovaným směrem otáčení.

Pro přiblížení nebo oddálení pohledu můžete použít:

 • ovládací panel v dolní části virtuální prohlídky (tlačítka + a -)
 • kolečko myši.

Vytvořili prohlidky-virtualni.cz