OHLÁŠKY 7. neděle velikonoční

Ohlášky
 1. Slavíme 7. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (26. května)památku sv. Filipa Neriho, kněze,
  • v sobotu (30. května)památku sv. Zdislavy.
 3. Příští neděli bude slavnost Seslání Ducha svatého. Proběhne sbírka na diecézní charitu.

OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

Ohlášky
 1. Slavíme 6. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (20. května) památku sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze,
  • ve čtvrtek (21. května)slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a v 700, večer v 1800.
 3. V sobotu 23. května zveme na pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství. Pouť začne v 1700 hodin mariánskou pobožností a bude pokračovat v 1800 mší svatou.
 4. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční.

O udělení jáhenského svěcení požádal náš farník Mgr. Bc. Marek Chovanec (narozen 5. června 1970). Podle přání církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby se za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.

S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celou církev, a tedy i pro vás, všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu má být uděleno dne 20. června 2020 v Ostravě.

o. Jan

Obnovení bohoslužeb a příprav na svátosti

Ohlášky

Bohoslužby

budou v naší farnosti  slouženy v obvyklém režimu (v týdnu i o víkendu, ve všech kostelích farnosti Panny Marie) od pondělí 11. května za dodržení základních hygienických opatření (rouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela). Závoveň platí doporučení, aby se ohrožené skupiny (senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou) bohoslužeb zatím neúčastnily.


Biřmování

V sobotu 13. června v proběhne v kostele sv. Vojtěcha v 15 hodin svátost biřmování. Příprava biřmovanců znovu začíná v sobotu 16. května v 19 hodin na faře (obě skupiny).


První svaté přijímání

bude odloženo po prázdninách (zřejmě měsíc řijen, přesný termín bude ještě upřesněn). Plánovaná slavnost svátosti smíření se uskuteční v neděli 14. června v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Předcházet jí bude jedno přípravné setkání dětí i rodičů v neděli 7. června v 9.30 (rodiče na faře, děti v pastoračním středisku u minoritů).

Bohoslužba v rodině

Ostatní

Mimořádnou situaci nouzového stavu, ve které se nemůžeme scházet k bohoslužbám v kostele, můžeme využít ke společné modlitbě v rodině. Biskupství ostravsko–opavské připravilo s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí a liturgickým centrem diecéze Capri model rodinné bohoslužby, který nám pomůže učinit z našeho domova místo modlitby.

Jak pokračují opravy konkatedrály

Galerie

Přestože se zdá, že se kolem nás všechno zastavilo, práce na konkatedrále pokračují dál. Přispělo k tomu i příznivé počasí, které dovolilo pokračovat i v zimních měsících po Novém roce. Ve fotogalerii Vás zvu na prohlídku konkatedrály a také na prohlídku míst, ve kterých se nacházejí části z kostela pro restaurování.

Zobrazit další fotky (22)

Drazí farníci

Ostatní
 1. Po dobu trvání vládních opatření jsou do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Naši biskupové udělili všem věřícím dispens od nedělní mše svaté. Doporučuje se slavit neděli v rodině. Z námětů, které jsou nabízené jako pomoc, můžeme zmínit:

S tím souvisí moje prosba: Kdybyste mohli sdělit svoje zkušenosti, postřehy a náměty z Vašeho slavení v rodině a mohli nám je poslat na adresu farnosti (rkf.opavapmaria@doo.cz).  Vaše zkušenosti bychom uveřejnili na stránkách jako inspiraci pro ostatní (např. co se daří, na co jste přišli při čtení Písma, spontánní přímluvy, zapojení více generací, příběhy pro děti apod.) Zveřejníme samozřejmě bez uvedení jmen.

 1. Neděli lze slavit také prostřednictvím televize či rádia (Přehled mší svatých online ZDE). Přijde mi, že i když je slavení v rodině náročnější (nejsem jenom pasivní divák), je takto prožitá neděle hodnotnější. Třeba se tato doba má stát časem nového přístupu a chápání neděle. O to více, že takto budeme prožívat i vrchol celého liturgického roku – Velikonoce.
 2. Kostel sv. Vojtěcha je otevřený k soukromé modlitbě v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Prosím o zachování všech hygienických nařízení a doporučení (rouška, odstup, bez fyzického kontaktu). V uvedených dobách bude v kostele povětšinou přítomen kněz. Každý pátek od 16 do 18 hodin bude otevřen také kostel sv. Ducha.
 3. Jako kněží jsme také ve zvláštní situaci – na jedné straně chceme být blízko lidem, na druhé straně sami nechceme být případnými zdroji nákazy pro druhé. Ujišťujeme však o modlitbě za všechny, kteří nám jsou svěřeni, zvláště pak za ty, kdo prožívají těžkosti. Modlíme se za brzké vyřešení situace a těšíme se na návrat do volného pohybu.
 4. Úmysly mší svatých budou slouženy bez účasti lidu podle aktuálního rozpisu, který uveřejníme na stránkách.

o. Jan

Hodina náboženství jinak

Ostatní

Jelikož se zrušením výuky na školách padlo také vyučování náboženství, přicházejí v této situaci na pomoc nejrůznější média, která mohou výuku zprostředkovat.

Farnost v karanténě

Ostatní

P. Radek Tichý si pro své věřící z pražské farnosti Stodůlky připravil na každý den po dobu karantény komentáře, povzbuzení na Boží slovo dle liturgického kalendáře.