OHLÁŠKY Slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky
 1. Prožíváme slavnost Seslání Ducha svatého. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (29. května)památku Panny Marie, Matky církve;
  • v úterý (30. května)památku sv. Zdislavy;
  • ve středu (31. května)svátek Navštívení Panny Marie;
  • ve čtvrtek (1. června)svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
  • v sobotu (3. června)památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
 3. Klub sv. Anežky zve na zájezd do Kroměříže, který se uskuteční v úterý 13. června, odjíždí se v 7 hodin ze zastávky MHD u divadla, cena zájezdu je 500 Kč. Přihlásit se můžete do 5. června u Zdislavy Sovadinové (kontakt a další informace naleznete na plakátcích).
 4. V pátek 2. června:
  • Noc kostelů v konkatedrále Panny Marie s programem od 19 do 23 hodin (celý program naleznete na plakátcích). V rámci Noci kostelů bude otevřen od 18 do 21 hodin také kostel Nejsvětější Trojice (bez doprovodného programu).
  • V kostele sv. Vojtěcha od 19 hodin zazní v rámci mezinárodního festivalu Leoše Janáčka varhanní recitál Pavla Svobody Klenoty české a německé varhanní hudby (vstupné 300 Kč). Z důvodu koncertu bude tento den adorace od 17 hodin a následně mše svatá v 18 hodin v konkatedrále.
 5. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši svaté v 1000 přijme osm dětí první svaté přijímání. V kostele Nejsvětější Trojice bude v obvyklém čase (v 1630) sloužena poutní mše svatá.
 6. Dnes (tj. v neděli 28. května) po mších svatých v 830 a v 1000 zveme na kávu, která se podává u vchodu do kaple sv. Anny. Odpoledne od 13. hodiny jste pak zváni na farní zahradu na svatodušní smaženici.