OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

Ohlášky
 1. Slavíme 6. neděli velikonoční. Dnešní sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (30. května)slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a v 700, večer v 1800,
  • v pátek (31. května)svátek Navštívení Panny Marie,
  • v sobotu (1. června)památku sv. Justina, mučedníka.
 3. Ve čtvrtek 30. května jste zváni na besedu nad Parabiblí (originálním převedením Ježíšova příběhu do současné doby a do českého prostředí, které nemá ambici nahradit samotný biblický text, může ale pomoci chápat biblické poselství jako nadčasové a stále aktuální) s jejím autorem Alexandrem Flekem. Beseda se uskuteční v sále sborového domu ČCE (Lidická 2, Opava) v 1900.
 4. V sobotu 1.  června se na Cvilíně koná pouť opavského děkanátu za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání, která začne v 1700 modlitbou růžence a adorací. V 1800 pak bude sloužena poutní mše svatá (celebruje biskup František Václav Lobkowicz). Zájemci o dopravu autobusem, který bude odjíždět z Rybího trhu v 1600, se mohou zapisovat v sakristii kostela sv. Vojtěcha. Cena dopravy je 50 Kč. V den poutě nebude sloužena sobotní mše svatá v 1800 v kostele sv. Vojtěcha.
 5. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční. Při mši svaté v 1000 přistoupí děti k 1. svatému přijímání.

OHLÁŠKY 5. neděle velikonoční

Ohlášky
 1. Slavíme 5. neděli velikonoční.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (20. května)památka sv. Klementa Marie Hofbuaera, kněze.
 3. V pátek 24. května bude v rámci Noci kostelů otevřen kostel Božského Srdce Páně, Marianum, kde proběhnou komentované prohlídky – první od 1930, druhá od 2100.
 4. V sobotu 25. května zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 5. V sobotu 1.  června se na Cvilíně koná pouť opavského děkanátu za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání, která začne v 1700 modlitbou růžence a adorací. V 1800 pak bude sloužena poutní mše svatá (celebruje biskup František Václav Lobkowicz). Zájemci o dopravu autobusem, který bude odjíždět z Rybího trhu v 1600, se mohou zapisovat v sakristii kostela sv. Vojtěcha. Cena dopravy je 50 Kč. V den poutě nebude sloužena sobotní mše svatá v 1800 v kostele sv. Vojtěcha.
 6. Příští neděli budeme slavit 6. neděli velikonoční.