OHLÁŠKY 20. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 20. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (20. srpna)památku sv. Bernarda, opata a učitele církve,
  • ve středu (21. srpna)památku sv. Pia X., papeže,
  • ve čtvrtek (22. srpna)památku Panny Marie Královny,
  • v sobotu (24. srpna)svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
 3. V sakristii kostela sv. Vojtěcha je možné si vyzvednout přihlášku do náboženství na školní rok 2019/2020.
 4. Příští neděli budeme slavit 21. neděli v mezidobí.
 5. Bohoslužby v Opavě v průběhu prázdnin 2019.

OHLÁŠKY 19. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 19. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (14. srpna)památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka,
  • ve čtvrtek (15. srpna)slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek) v kostele sv. Vojtěcha budou slouženy mše svaté v 700 a v 1800, v kapli v Oticích v 1800.
 3. Příští neděli budeme slavit 20. neděli v mezidobí.
 4. Bohoslužby v Opavě v průběhu prázdnin 2019.

TÁBOR 2019

Ohlášky

Daleko, tak daleko, kde oko nedohlédne, leží malé císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Je to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávají, přes den pracují, večer se baví a v noci spí. Přesto se ale v něčem od ostatních liší. Kocourkovští jsou totiž obdařeni jasným rozumem a hlubokou moudrostí. Kocourkovští proto žijí v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílají své posli a žádají je o rady. Mnozí kocourkovští občané jsou povoláváni k panským dvorům jako poradci.

My, kocourkovští radní,  chceme do svých řad přijmout nové občany, kteří oplývají rozumem, srší vtipem a dobrými nápady. Abychom zabránili dostat se komukoli na počkání do tohoto města, žadatel musí řádně vyplnit potřebný formulář (viz níže). Kocourkovská rada následně rozhodne o udělení občanství, či o jeho zamítnutí (podle Zákona č. 10/2019 Sb. o přijímání nových občanů).

Vyplněnou žádost prosím odevzdejte do neděle 28. července na kocourkovskou pobočku (Farní úřad, Almužnická 2, 746 01 Opava).