Drazí farníci

Ostatní
  1. Po dobu trvání vládních opatření jsou do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Naši biskupové udělili všem věřícím dispens od nedělní mše svaté. Doporučuje se slavit neděli v rodině. Z námětů, které jsou nabízené jako pomoc, můžeme zmínit:

S tím souvisí moje prosba: Kdybyste mohli sdělit svoje zkušenosti, postřehy a náměty z Vašeho slavení v rodině a mohli nám je poslat na adresu farnosti (rkf.opavapmaria@doo.cz).  Vaše zkušenosti bychom uveřejnili na stránkách jako inspiraci pro ostatní (např. co se daří, na co jste přišli při čtení Písma, spontánní přímluvy, zapojení více generací, příběhy pro děti apod.) Zveřejníme samozřejmě bez uvedení jmen.

  1. Neděli lze slavit také prostřednictvím televize či rádia (Přehled mší svatých online ZDE). Přijde mi, že i když je slavení v rodině náročnější (nejsem jenom pasivní divák), je takto prožitá neděle hodnotnější. Třeba se tato doba má stát časem nového přístupu a chápání neděle. O to více, že takto budeme prožívat i vrchol celého liturgického roku – Velikonoce.
  2. Kostel sv. Vojtěcha je otevřený k soukromé modlitbě v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Prosím o zachování všech hygienických nařízení a doporučení (rouška, odstup, bez fyzického kontaktu). V uvedených dobách bude v kostele povětšinou přítomen kněz. Každý pátek od 16 do 18 hodin bude otevřen také kostel sv. Ducha.
  3. Jako kněží jsme také ve zvláštní situaci – na jedné straně chceme být blízko lidem, na druhé straně sami nechceme být případnými zdroji nákazy pro druhé. Ujišťujeme však o modlitbě za všechny, kteří nám jsou svěřeni, zvláště pak za ty, kdo prožívají těžkosti. Modlíme se za brzké vyřešení situace a těšíme se na návrat do volného pohybu.
  4. Úmysly mší svatých budou slouženy bez účasti lidu podle aktuálního rozpisu, který uveřejníme na stránkách.

o. Jan