Úmysly mší svatých

Intence

Mše svaté jsou až do odvolání slouženy bez účasti lidu. Všechny intence mší svatých budou kněžími odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno (pouze úmysly, které měly být slouženy v období 12.–23. března, budou přesunuty na nejbližší možný termín).

Úterý 24. 3. Za + Oldřicha Lokvence, manželku a syna Vladimíra (úmysl z Pá 13. 3. v 18.00)
Za všechny živé a + Josefy (úmysl z Čt 19. 3. v 18.00)
Středa 25. 3.
Slavnost
Zvěstování Páně

Za členy živého růžence a jejich rodiny (úmysl z Pá 20. 3. v 18.00)
Za + rodiče a duše v očistci (úmysl ze So 21. 3. v 18.00)
Čtvrtek 26. 3.
Za + Jana Hlušičku, sestru a rodiče z obou stran (úmysl z Pá 13. 3. v 6.00)
Za + Bohumila Fryče (úmysl z Pá 13. 3. v 7.00)
Pátek 27. 3. Za + Antonína Šrámka, rodiče, živou a + rodinu a za duše v očistci
Za + švagra k nedožitým 82 letům
Za všechna společenství v naší farnosti
Sobota 28. 3. Za + Liboše Kudelu a Blanku Kudelovou (úmysl ze So 14. 3. v 7.00)
Za farníky
Za + rodiče Benovy, Doleží, švagra s prosbou o ochranu Panny Marie pro nemocného manžela (úmysl z Ne 15. 3. v 7.00)

Neděle 29. 3.
5. neděle postní
Za + manžela a rodiče z obou stran
Za + rodiče Grygarovy, + rodiče Adamcovy a jejich děti
Za oběti leteckého náletu na Opavu 30. března 1945 a na poděkování za obnovu kostela sv. Vojtěcha
Pondělí 30. 3. Za + rodinu Pavlíkovu, Kubesovu a za duše v očistci (úmysl z Ne 22. 3. v 7.00)
Za + Marii Pavelkovou, manžela a celou živou a + rodinu (úmysl z Ne 22. 3. v 8.30)
Za + manžele Annu a Ladislava Jurečkovy (úmysl z Ne 22. 3. v 10.00)
Úterý 31. 3. Za farníky
Za + manžele Hynarovy a čtyři syny
Za + Věru Světlíkovou a rodiče (úmysl z Ne 15. 3. v 8.30)
Středa 1. 4. Za členy živého růžence a jejich rodiny
Za + o. Václava Filipce
Za + Helenu Češlovou, manžela, rodiče z obou stran a za živou rodinu (úmysl z Po 16. 3. v 6.00)
Čtvrtek 2. 4. Za rodinu Černohorskou (úmysl z Po 16. 3. v 7.00)
Za živé a + dobrodince rodiny, za Tomáše Smolka a jeho rodinu (úmysl z Út 17. 3. v 6.00)
Za + Evu Kocichovou (úmysl ze St 18. 3. v 6.00)
Pátek 3. 4. Za + Alžbětu Holešovou, rodiče, sourozence a za duše v očistci
Za + Václava Břichnáče ml. (úmysl ze So 21. 3. v 7.00)
Za farníky
Sobota 4. 4.
Neděle 5. 4.
Květná neděle
Za sestru a celou živou a + rodinu
Za + Jiřího Crhu a jeho rodiče
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života