Hodina náboženství jinak

Ostatní

Jelikož se zrušením výuky na školách padlo také vyučování náboženství, přicházejí v této situaci na pomoc nejrůznější média, která mohou výuku zprostředkovat.