Náboženství 2019/2020

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Výuka začne od čtvrtka od 19. září

Fara při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (Almužnická 2)
Pátek
8. – 9. třída: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní náměstí)
Čtvrtek
1415 – 1500 1. – 2. třída
1505 – 1550 3. třída (příprava na první svaté přijímání)
1600 – 1645 6. – 7. třída
Pátek 1515 – 1600 4. – 5. třída

 

Výuka ve farnosti sv. Ducha

Výuka začne od pondělí 9. září

Pastorační středisko minoritského kláštera (1. patro)
Pondělí
1425 – 1510 2. třída (1. rok přípravy na první svaté přijímání)
1515 – 1600 3. třída (2. rok přípravy na první svaté přijímání)
1610 – 1655 4. – 5. třída
1700 – 1745 6. – 9. třída