RORÁTY 2018

Ostatní
Letošní roráty nesou název František a jesličky. Každý všední den nás provází sv. František, který poprvé v malém italském městečku Greccio v roce 1223 oslavil Vánoce živým betlémem. A o tom, jak to všechno tenkrát bylo, nám vypráví denně krátký příběh. 1. adventní týden: 2. adventní týden 3. adventní týden Dokončení příběhu: