RORÁTY 2018

Roráty

Letošní roráty nesou název František a jesličky. Každý všední den nás provází sv. František, který poprvé v malém italském městečku Greccio v roce 1223 oslavil Vánoce živým betlémem. A o tom, jak to všechno tenkrát bylo, nám vypráví denně krátký příběh.

1. adventní týden:

2. adventní týden

3. adventní týden

Dokončení příběhu: