Setkání členů scholy

Galerie, Schola

Potkaly se dvě bývalé scholistky, které začaly ve schole u svatého Vojtěcha zpívat už v 70. letech minulého století, slovo dalo slovo, nápad byl na světě. Jana Vitásková (Gilíková) a Helenka Kozlová (Matyášková) oslovily Růženku Honovou a spolu se jim podařilo kontaktovat 101 bývalých členů scholy z období Růženina vedení (1977 až 1996) a pozvat je na setkání.

Zobrazit další fotky (11)

Sešli jsme se 9. listopadu v sále v Marianu, bylo nás 41. Bylo milé znovu se potkat. Některé bývalé zpěváky a zpěvačky jsme měli možnost vidět i po desítkách let. Krátce jsme se představili, ne kdo jsme, zatím jsme se poznali. Spíše jsme mluvili o tom, jak šel život. Pěkné bylo, že hodně z nás je stále zpěvácky nebo dirigentsky aktivních.

Pak jsme se posadili do sboru a Růženka zahájila zkoušku. Připadali jsme si, jako bychom se ve stroji času přenesli nazpět. Znovu nám bylo náct, vzduchem létaly vtípky. Zpívat v tak velkém sboru je příjemný zážitek. Moc jsme si to užili. Vyvrcholením setkání byla večerní mše svatá u svatého Vojtěcha, kterou jsme doprovodili zpěvem a při které jsme děkovali za scholu a za vše, co jsme jejím prostřednictvím přijali i darovali.

Chtěla bych touto cestou oslovit děti, mladé lidi i jejich rodiče. Přijďte do scholy!

Schola cantorum v překladu znamená škola zpěváků. Nemusíte hned umět dokonale zpívat, abyste to zkusili. Je to škola, kde se zpívat naučíte, a získáte ještě mnoho dalších dovedností užitečných pro život. Schola zpívá slovo Boží. Mnozí z nás by mohli svědčit, jak se jim slova žalmů vynořovala v paměti v pravý čas.

Nečekejte, až Vám bude náct. Stačí umět číst.

Rodiče, povzbuzujte své děti k pravidelnosti. My, kdo jsme ve schole začínali jako děti, jsme rodičům vděční, že pro ně tato služba byla důležitá a že ji stavěli vysoko v rodinném životě, a tím nás vedli nejen k zodpovědnosti, ale i k víře a umění.

Schola je jedna z velmi dobrých možností, jak udělat něco pěkného pro Pána Boha.

Kateřina Šimečková