TVOŘENÍ PRO MISIE

Galerie

V sobotu 3. října se sešla hrstka farníků, která nejen svůj volný čas, ale i výtvarný um věnovala na úmysl misií. Výrobky, které během odpoledne vznikly, si můžete zakoupit  v neděli 18. října po mši svaté v 8.30 v hlavním vchodu konkatedrály. Výtěžek pak bude použit na podporu světových misií.

Zobrazit další fotky (13)