Lukášovo pátrání aneb RORÁTY 2019

Roráty

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.


Po 2. prosince: Spoléhám na tebe

 • Úkol na den: Přečíst si začátek Lukášova evangelia.

Út 3. prosince: Obyčejná ovce

 • Lukáš chtěl ovečku odehnat, protože si myslel, že je hloupá a nepotřebuje ji. Přitom pro něj byla důležitá.
 • Úkol na den: Nezapomenout pozdravit ty, které potkám, protože každý člověk si zaslouží úctu.

St 4. prosince: Lukáš a Mia

 • Lukáš nebyl lhostejný, když viděl beránka v nesnázi.
 • Úkol na den: Pomodlit se za ty, kdo se kvůli něčemu trápí.

Čt 5. prosince: Ještě jedna ovečka

 • Lukáš přišel na to, že když jsme s někým, je nám lépe. Mnohdy, když jsme smutní a zklamaní, nás naši blízcí umí potěšit.
 • Úkol na den: Popovídat si s někým či povzbudit někoho, kdo má špatnou náladu nebo je smutný, zklamaný či unavený.

Pá 6. prosince: Zvláštní probuzení

 • Přestože Lukáš při svém pátrání zažíval nepohodlí, cítil se dobře a nezapomínal na to, že se Bůh o něj neustále stará.
 • Úkol na den: Přečíst si úryvek z Lukášova evangelia (Lk 12,24–26) a poděkovat za vše, co máme.


Ne 8. prosince: Dobří přátelé / Pastýř Manuel

 • Pastýř Manuel se díky své vytrvalosti po dlouhé době šťastně setkává se svými ztracenými ovečkami, o kterých si myslel, že už je nikdy neuvidí.
 • Úkol na den: Udělej si čas na své přátele a kamarády, zavolej nebo navštiv někoho, s kým ses dlouho neviděl.

Po 9. prosince: Manuel vidí, co je skryté

 • Pastýř Manuel vyprávěl Lukášovi o setkání prosté dívky Marie z Nazareta s andělem Gabrielem.
 • Úkol na den: Pomodli se desátek růžence (1. tajemství radostného růžence: …kterého jsi z Ducha svatého počala)

Út 10. prosince: To nebylo jen tak / Lukáš odkryje tajemství

 • Lukáš si díky pastýři Manuelovi uvědomil, že není důležité běhat z jednoho místa na druhé a ujít každý den tisíce kroků, ale být v klidu a naslouchat. Teprve potom jsme schopni vidět a slyšet to, co je opravdu důležité.
 • Úkol na den: Najdi si večer nebo přes den chvilku času, kdy se ztišíš, a jen poslouchej, co všechno se kolem tebe děje.

St 11. prosince: Vůl / Byl u toho vůl, ne kůň

 • Volek ve stáji u Ježíšových jeslí nám připomíná, že Bůh nepřišel jako král na koni a s mečem, ale přišel jako chudé dítě k lidem, kteří měli všeho málo.
 • Úkol na den: Rozděl se o svačinu, sladkost nebo hračku s někým, kdo má méně než ty.

Čt 12. prosince: Silák bez svalů

 • Josef byl člověk, který věděl, co je důležité, pomáhal a staral se o Marii a Ježíše bez řečí a velkého povyku.
 • Úkol na den: Zkus dnes po vzoru svatého Josefa pomáhat / plnit své povinnosti bez řečí a velkého povyku.

Pá 13. prosince: Vzhůru do Ain Karim

 • Lukáš se musel rozloučit s těmi, kdo jej při jeho pátrání doprovázeli a kteří mu pomáhali.
 • Úkol na den: Večer si připomeň ty, kdo ti někdy pomohli, a pomodli se za ně.

Ne 15. prosince: Oslík

 • Ačkoliv byl Lukáš na své cestě do Ain Karim unavený, neváhal pomáhat tam, kde bylo třeba.
 • Úkol na den: Snaž se být dnes všímavý a pomáhat tam, kde je to třeba.

Po 16. prosince: Připrav cestu Pánu!

 • Lukáš se při svém pátrání ohledně Ježíšova narození dozvídá o Zachariášovi, Alžbětě, a hlavně o Janu Křtiteli, který povzbuzoval lidi, aby se polepšili, a tak se připravili na Ježíšův příchod.
 • Úkol na den: Popovídej si s rodiči o vašich předcích a těch, kdo patří do vaší rodiny.

Zobrazit další fotky (13)


Út 17. prosince: Mariina cesta

 • Lukáš se šel projít cestou, která nesla jméno Ježíšovy matky. Cesta byla plná trní a projít jí nebylo vůbec snadné.
 • Úkol na den: Pomodli se jeden desátek bolestného růžence.

St 18. prosince: Růže mezi trny

 • Lukáš doputoval na místo, kde se kdysi setkaly Marie a Alžběta.
 • Úkol na den: Přečti si biblické vyprávění o tomto setkání (Lk 1,26-80).

Čt 19. prosince: Ve vzduchu je nebezpečí

 • Lukáš na cestě zakusil strach z nebezpečí.
 • Úkol na den: Dávej si pozor, abys dnes někomu neublížil svými slovy (výsměch, nadávky apod.).

Pá 20. prosince: Římský velitel

 • Lukáš se setkal s římským vojákem, jehož otec – také římský voják – byl u toho, když Ježíše ukřižovali.
 • Úkol na den: Přečti si vojákovo vyprávění, jak jej zapsal Lukáš v Bibli (Lk 23,33-56).

Ne 22. prosince: Kornélius

 • Kornélius – starý úředník – vyprávěl Lukášovi o sčítání lidu, které probíhalo v Římské říši v době Ježíšova narození.
 • Úkol na den: Zeptej se rodičů, co vše se stalo, když ses narodil ty.

Po 23. prosince: Za městem

 • Lukáš se postaral o zraněného cizince, i když měl jiné plány.
 • Úkol na den: Pomoz dnes doma s přípravami na Vánoce.

Út 24. prosince: Kde najde Ježíše? / Ježíš se narodil

 • Lukáš při svém pátrání ohledně Ježíšova narození pochopil, že Bůh se stává člověkem vždy, když se s někým s úctou a láskou setká.