KONCERT SCHOL 2018

Schola, Scholka

Koncert schol je příležitostí, kdy se mohou scholy setkat a vzájemně se povzbudit. Toto setkání se stalo již tradicí.

Zobrazit další fotky (2)

Pozn. Děkujeme organizátorům za výborně připravenou akci a rodičům dětí ze scholky za úžasnou vstřícnost a poctivost při přípravách na vystoupení.