Zkoušky a akce mimo obvyklý režim

Datum Akce Zkouška
Čtvrtek 13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
(mše v 18.00, sv. Vojtěch)
17.30
učebna sv. Vojtěcha
Neděle 16. května 1. svaté přijímání (mše v 10.00, sv. Vojtěch) 9.00 fara
Sobota 22. května Modlitba Taizé (po májové, cca 19.30, sv. Vojtěch)
Sobota 12. června Otevření konkatedrály (v 10 hodin) 9.00 fara (?)
Sobota 19. června Jáhenské svěcení (v 9.30, konkatedrála) 8.00 fara (?)
Neděle 27. června 1. svaté přijímání (mše v 10.00, konkatedrála) 9.00 fara