Intence 1. týden velikonoční

Sobota 11. 4.
Bílá sobota
Za + Věru Rychtovou, rodiče a za obrácení sestry
Neděle 12. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za + Brunoše Holeše, manželku a rodinu z obou stran
Za + rodiče Tomáškovy, jejich rodiče a sourozence a za živé i + členy rodiny
Pondělí 13. 4.
Velikonoční pondělí
Za farníky
Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání do dalších let pro Petra Smolka
Úterý 14. 4.
Za + manžele Gebauerovy a rodiče z obou stran
Za Aloise Smolka a jeho rodinu
Středa 15. 4.
Za obrácení hříšníků a za rozpoznání znamení času
Čtvrtek 16. 4.
Pátek 17. 4.
Za + manžela, dceru a duše v očistci
Sobota 18. 4.
Neděle 19. 4.
2. neděle velikonoční
Za + Miroslava Kuču, živou a + rodinu
Za + Františka a Marii Vlčkovy a jejich vnuka Jaroslava