BIBLE24

Tento výjimečný projekt, který má svůj počátek v Římě,
je realizován například v Olomouci a nyní se uskuteční poprvé v Opavě.

Do čtyřiadvacetihodinového čtení Bible se může zapojit kdokoliv.

Čtení Bible po 24 hodin

Začínáme v pátek 8. dubna 2022 od 17 hodin

v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Bohužel je již kapacita vyčerpána, přihlášky byly uzavřeny.

Další informace získáte na e-mailu bible24.opava@gmail.com nebo telefonu 605 466 605