BIBLE24

Tento výjimečný projekt, který má svůj počátek v Římě,
se uskuteční podruhé v Opavě.

Do čtyřiadvacetihodinového čtení Bible se může zapojit kdokoliv.

Čtení Bible 24 hodin

Začínáme v pátek 31. března 2023 od 18 hodin
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Přihlašování Bible24