BOHOSLUŽBY

Přehled bohoslužeb v opavských chrámech a v děkanátu Opava ZDE
V rozpisu nejsou uvedeny mše svaté, které jsou slouženy nepravidelně (týká se to především mší svatých ve všedních dnech) nebo jsou slouženy výjimečně několikrát do roka. Místa a časy mší svatých mohou být upravovány podle aktuálních ohlášek jednotlivých farností (hlavně v období svátků a prázdnin).
Pozn.: Modrý text v rozpisu bohoslužeb odkazuje na stránky dané farnosti, kde bývají uvedeny aktuální informace a případné změny bohoslužeb.

 

konkatedrála NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Rybí trh
CSC_0771 mše svaté

 • pondělí – pátek:  v 6.00 a v 7.00
 • sobota: v 7.00
 • neděle: v 7.00, v 8.30 a v 10.00

pravidelné bohoslužby

 • čtvrtek: v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí PM – v 17.00 modlitba růžence, od 17.30 tichá adorace před Nejsvětější Svátostí, v 17.50 společná adorace zakončená svátostným požehnáním
  • v květnu je z důvodu májových pobožností adorace zrušena
  • v říjnu je adorace přesunuta do kostela sv. Vojtěcha
  • v období velkých prázdnin se adorace nekoná
 • v době postní: každou neděli pobožnost křížové cesty v 15.00
 • v měsíci květnu: denně májová pobožnost v 19.00

 

kostel sv. VOJTĚCHA Dolní náměstí
mše svaté

 • pátek – neděle: v 18.00

pravidelné bohoslužby

 • 1. pátek v měsíci: po mši svaté adorace k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • 3. pátek v měsíci: po mši svaté modlitba korunky k Božímu Milosrdenství
 • 3. sobota (popř. 4. sobota) v měsíci: Modlitba se zpěvy Taizé od 19.00 (pouze ve školním roce)
 • v době postní: každý pátek pobožnost křížové cesty v 17.30
 • v měsíci říjnu: denně modlitba růžence různých farních společenství v 17.15

 

kostel NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Náměstí sv. Trojice
_DSC0583 mše svaté

 • neděle: v 16.30

pravidelné bohoslužby

 • 1. neděle v měsíci: po mši svaté adorace k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • v době postní: každou neděli pobožnost křížové cesty v 16.00

 

 

kostel sv. HEDVIKY Náměstí sv. Hedviky
_DSC0591 sv. Hedvika 02 mše svaté

 • slavnost sv. Hedviky (16. října): v 6.00 a v 7.00 (v konkatedrále Nanebevzetí PM mše v tento den nejsou)
 • nejbližší neděle 16. říjnu: v 10.00 poutní mše svatá (v konkatedrále Nanebevzetí PM mše v 10.00 není)
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. listopadu): v 18.00