Bohoslužba v rodině

Mimořádnou situaci nouzového stavu, ve které se nemůžeme scházet k bohoslužbám v kostele, můžeme využít ke společné modlitbě v rodině. Biskupství ostravsko–opavské připravilo s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí a liturgickým centrem diecéze Capri model rodinné bohoslužby, který nám pomůže učinit z našeho domova místo modlitby.