Bohoslužba v rodině

Mimořádnou situaci nouzového stavu, ve které se nemůžeme scházet k nedělním bohoslužbám v kostele, můžeme využít ke společné modlitbě v rodině. Biskupství ostravsko–opavské připravilo s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí a liturgickým centrem diecéze Capri návrhy, jak je možné takovou nedělní modlitbu v rodině prožít.