O Kněžské gregoriánské schole

 

Vznik kněžské gregoriánské scholy

Začíná se formovat v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v letech 2006–2009. Prvotní iniciativa přichází prostřednictvím několika jednotlivců z řad bohoslovců (dnes již kněží) a souvisí s nácvikem chorálních zpěvů na latinské bohoslužby sloužené pravidelně každý týden v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje. Základním repertoárem tehdy byly jednoduché chorální zpěvy z Graduale simplex a latinské hymny. Postupně se stále častěji začíná objevovat také středověký latinský vícehlas.
Díky těmto nadšencům začíná mít gregoriánský chorál poněkud více prostoru také v seminární sborové praxi. V rámci pravidelného uspořádání koncertně-duchovního hudebního pásma v době adventní a postní byl ke klasické duchovní sborové tvorbě stále častěji zařazován gregoriánský chorál složitějšího charakteru.
První samostatné hudební pásmo gregoriánského chorálu a středověké polyfonie bylo provedeno seminárním sborem v době postní LP 2009. Takto se z kruhu bohoslovců a několika hostujících kněží formuje asi osmičlenná gregoriánská schola. S vědomím vysoké náročnosti gregoriánských zpěvů na pozornost posluchačů však zůstává v základním repertoáru také raný středověký vícehlas.

 

Působení

Od roku 2010 schola zpívá  mimo oficiální akce pořádané kněžským seminářem a jezdí několikrát ročně po farnostech napříč diecézemi celé Moravy (Olomouc, Kroměříž, Zlín, Valašské Klobouky, Kravaře, Ostrava, Hodonín, Opava, Frýdek–Místek, Třebíč aj.). Vznikají tak koncertní hudební pásma se snahou prohloubit povědomí veřejnosti o základech evropské hudební kultury, které tvoří gregoriánský chorál.
V následujících letech vznikají další tematická hudební pásma inspirující se liturgickým slavením tajemství života Ježíše Krista během církevního roku. Jeden z těchto tematických celků scholu inspiruje k nahrání prvního hudebního CD, jež nese název „Stella Matutina – Hvězda jitřní: S Matkou Boží liturgickým rokem“. Nahrávka vzniká v červnu 2016 v kostele sv. Václava v Ostravě ve spolupráci se společností Telepace s.r.o.

 

Členové scholy

Členové scholy zůstávají výhradně z řad kněží (případně jáhnů a bohoslovců), jejichž cílem není do všech detailů propracovaná semiologická interpretace gregoriánského chorálu, jako spíše poukázat na jeho duchovní dimenzi skrytou v latinských textech, jež chorální melodie nese a dává v určitém smyslu i teologický výklad.

Aleš Písařovic – um. vedoucí a administrátor farnosti Sudice
Pavel Marek – farní vikář v Ostravě-Porubě
Jakub Vavrečka – farní vikář farnosti Nový Jičín
Jan Zelenka – farní vikář v Kravařích
Jiří Janalík – spirituál Biskupského gymnázia v Brně
Jaroslav Rašovský – administrátor farnosti Brno-Lískovec
Ondřej Talaš – farní vikář ve Zlíně
Vojtěch Janšta – administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína