Pokyny pro lektory

Pokud lektor nemůže v neděli, kdy má službu přednesu liturgického textu, přijít na mši svatou, domluví se s jiným lektorem ze seznamu nebo kontaktuje Marka Chovance, který zajistí náhradního lektora. Čím dříve se lektor ozve, tím lépe. V neděli, kdy lektor bude číst, zajde přede mší svatou do sakristie a řekne kostelníkovi, že je tam a … Pokračování textu Pokyny pro lektory