Náboženství 2021/2022

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 6.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Středoškoláci: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

 

Výuka ve farnosti sv. Ducha

Den Čas Třída Místo výuky
Pondělí
1425 – 1510 2. třída (1. rok přípravy na první svaté přijímání) Pastorační středisko minoritského kláštera,
1. patro (Masarykova třída)
1515 – 1600 3. třída (2. rok přípravy na první svaté přijímání)
1610 – 1655 4.–5. třída
1700 – 1745 6.–9. třída