Náboženství 2021/2022

V kapli sv. Anny a v kostele sv. Vojtěcha vzadu na stole je možné si vyzvednout přihlášku do náboženství na školní rok 2021/2022 (ke stáhnutí zde). Přihlášky odevzdejte buď v sakristii, nebo na faře. (Prosíme, aby přihlášky odevzdaly i děti, které náboženství navštěvovaly v minulých letech a budou ve výuce pokračovat.)

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava
(výuka začíná ve čtvrtek 16. září)

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4.–5. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha(Dolní nám.)
6.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Středoškoláci: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

V rámci naší farnosti bude probíhat výuka náboženství také na ZŠ Englišova. Rozpis hodin bude zveřejněn ve škole.

Výuka ve farnosti sv. Ducha

Den Čas Třída Místo výuky
Pondělí
1425 – 1510 2. třída (1. rok přípravy na první svaté přijímání) Pastorační středisko minoritského kláštera,
1. patro (Masarykova třída)
1515 – 1600 3. třída (2. rok přípravy na první svaté přijímání)
1610 – 1655 4.–5. třída
1700 – 1745 6.–9. třída