Náboženství 2022/2023

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

(výuka začne 22. září 2022)

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).
Pátek
1500 – 1545 4.–6. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
1515 – 1600 7.–9. třída Fara (Almužnická 2)
Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 16 hodin na faře (Almužnická 2).

Společenství mládeže (SŠ a VŠ) se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

 

Výuka ve farnosti sv. Ducha

Den Čas Třída Místo výuky
Pondělí
1430 – 1515 2. třída (1. rok přípravy na první svaté přijímání) Pastorační středisko minoritského kláštera,
1. patro (Masarykova třída)
1520 – 1605 3.–4. třída (2. rok přípravy na první svaté přijímání)
1610 – 1655 5. třída
1700 – 1745 6.–9. třída