Náboženství 2020/2021

Letos nebude probíhat výuka náboženství na ZŠ Englišova. Zájemci o náboženství budou mít možnost navštěvovat výuku ve farnosti Panny Marie nebo ve farnosti sv. Ducha.

Výuka ve farnosti Panny Marie Opava

Výuka začne ve čtvrtek 17. září

Den Čas Třída Místo výuky
Čtvrtek
1500 – 1545 1. a 2. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání) Fara (Almužnická 2)
Pátek
1500 – 1545 4. třída Fara (Almužnická 2)
5.–7. třída Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní nám.)
8.-9. třída: v rámci společenství mládeže, které se schází na mši v kostele sv. Vojtěcha v 18.00 a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

Výuka ve farnosti sv. Ducha

Výuka začne v pondělí 7. září

Den Čas Třída Místo výuky
Pondělí
1425 – 1510 2. třída (1. rok přípravy na první svaté přijímání) Pastorační středisko moniritského kláštera,
1. patro (Masarykova třída)
1515 – 1600 3. třída (2. rok přípravy na první svaté přijímání)
1610 – 1655 4.–5. třída
1700 – 1745 6.–9. třída