Přehled úmyslů 30. týdne v mezidobí

Intence

Z důvodu současných mimořádných nařízení jsou mše svaté slouženy bez účasti lidu. Červenou barvou jsou označeny úmysly, které jsou přesunuty na jiný termín.

Neděle 25. října
30. neděle v mezidobí
Za + Milana a rodinu Steinwirthovu
Za + Marii Přibylovou (5 let od úmrtí), za + Josefa Přibylu (34 let od úmrtí) a za ostatní členy rodiny
Pondělí 26. října Za farníky
Za + Ludmilu Šafarčíkovou
Úterý 27. října
Za + z rodiny  a za duše v očistci
Za živou rodinu s prosbou o šťastnou operaci
Středa 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Za manžele Habánovy (úmysl z Ne 1. 11.)
Za + Jiřího Víchu a dceru Haničku (úmysl z Ne 1. 11. Trojice)
Čtrtek 29 října
Za + Josefa Trunčíka, manželku, syny, dceru, zetě a duše v očistci
Pátek 30. října Za všechna společenství v naší farnosti (úmysl z Pá 24. 10. v 18.00 )
Na poděkování za 55 let manželství s prosbou o Boží ochranu
Sobota 31. října
Za + Miladu a Františka Stoklasovy a za duše v očistci
Neděle 1. listopadu
Slavnost Všech svatých
Za + Michaelu Sýkorovou a duše v očistci
Za živou rodinu
Za manžele Habánovy (slouženo ve St 28. 10.)