Úmysly mší svatých

Intence

Mše svaté jsou až do odvolání slouženy bez účasti lidu. Všechny intence mší svatých budou kněžími odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno (pouze úmysly, které měly být slouženy v období 12.–23. března, budou přesunuty na nejbližší možný termín).

Úterý 24. 3. Za + Oldřicha Lokvence, manželku a syna Vladimíra (úmysl z Pá 13. 3. v 18.00)
Za všechny živé a + Josefy (úmysl z Čt 19. 3. v 18.00)
Středa 25. 3.
Slavnost
Zvěstování Páně

Za členy živého růžence a jejich rodiny (úmysl z Pá 20. 3. v 18.00)
Za + rodiče a duše v očistci (úmysl ze So 21. 3. v 18.00)
Čtvrtek 26. 3.
Za + Jana Hlušičku, sestru a rodiče z obou stran (úmysl z Pá 13. 3. v 6.00)
Za + Bohumila Fryče (úmysl z Pá 13. 3. v 7.00)
Pátek 27. 3. Za + Antonína Šrámka, rodiče, živou a + rodinu a za duše v očistci
Za + švagra k nedožitým 82 letům
Za všechna společenství v naší farnosti
Sobota 28. 3. Za + Liboše Kudelu a Blanku Kudelovou (úmysl ze So 14. 3. v 7.00)
Za farníky
Za + rodiče Benovy, Doleží, švagra s prosbou o ochranu Panny Marie pro nemocného manžela (úmysl z Ne 15. 3. v 7.00)

Celý příspěvek