BOHOSLUŽBY

 • Přehled bohoslužeb v opavských chrámech a v děkanátu Opava ZDE
  V rozpisu nejsou uvedeny mše svaté, které jsou slouženy nepravidelně (týká se to především mší svatých ve všedních dnech) nebo jsou slouženy výjimečně několikrát do roka. Místa a časy mší svatých mohou být upravovány podle aktuálních ohlášek jednotlivých farností (hlavně v období svátků a prázdnin).
  Pozn.: Modrý text v rozpisu bohoslužeb odkazuje na stránky dané farnosti, kde bývají uvedeny aktuální informace a případné změny bohoslužeb.

 

konkatedrála NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Rybí trh
CSC_0771 Z důvodu Revitalizace konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
je konkatedrála od 11. března 2019 do konce roku 2020 uzavřena.Všechny bohoslužby z konkatedrály budou slouženy v obvyklých časech v kostele sv. Vojtěcha (viz rozpis mší svatých v kostele sv. Vojtěcha).

 

kostel sv. VOJTĚCHA Dolní náměstí
mše svaté

 • pondělí–čtvrtek: v 6.00 a v 7.00 (červenec–srpen pouze v 7.00)
 • pátek: v 6.00, v 7.00, v 18.00 (červenec–srpen v 7.00 a v 18.00)
 • sobota: v 7.00 a v 18.00
 • neděle: v 7.00, v 8.30, v 10.00, v 18.00

pravidelné bohoslužby

 • každý pátek:  od 17 hod. do 18 hod. tichá adorace (po celou dobu možnost přijmout svátost smíření)
 • 1. pátek v měsíci: po mši v 18.00, výstav Nejsvětější Svátosti a  pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • 3. pátek v měsíci: po mši v 18.00, výstav Nejsvětější Svátosti a modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
 • 3. sobota (popř. 4. sobota) v měsíci: Modlitba se zpěvy Taizé od 19.00 (pouze ve školním roce)
 • v době postní: každý pátek pobožnost křížové cesty v 17.30 (páteční adorace v postu nejsou)
 • v měsíci říjnu: denně modlitba růžence různých farních společenství v 17.15

 

kostel NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Náměstí sv. Trojice
_DSC0583 mše svaté

 • neděle: v 16.30

pravidelné bohoslužby

 • 1. neděle v měsíci: po mši svaté adorace k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • v době postní: každou neděli pobožnost křížové cesty v 16.00

 

kostel sv. HEDVIKY Náměstí sv. Hedviky
_DSC0591 sv. Hedvika 02 mše svaté

 • slavnost sv. Hedviky (16. října): v 6.00 a v 7.00 (v kostele sv. Vojtěcha mše v tento den nejsou)
 • nejbližší neděle 16. říjnu: v 10.00 poutní mše svatá (v kostele sv. Vojtěcha mše v 10.00 není)
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. listopadu): v 18.00
Možnost výstupu na věž v červenci a v srpnu každou sobotu od 9.00 do 17.00.