OHLÁŠKY Svátek Svaté rodiny

Ohlášky
 1. Prožíváme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 2. Ukončení občanského roku v neděli 31. prosince:
  • konkatedrála – mše svatá na poděkování za uplynulý rok s bilancí a s Te Deum v 1600 (mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 a v kostele sv. Vojtěcha v 1800 slouženy nebudou),
  • kaple sv. Anny – adorace ve 2230 a mše svatá ve 2330.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (1. ledna)slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek), mše svaté budou slouženy v naší farnosti jako o nedělích (v konkatedrále v 700, 830 a v 1000, v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 a v kostele sv. Vojtěcha v 1800);
  • v úterý (2. ledna)památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve;
  • v sobotu (6. ledna) – slavnost Zjevení Páně, mše svaté budou slouženy jako každou sobotu – v konkatedrále v 700 a v kostele sv. Vojtěcha v 1800 (při mších svatých se bude žehnat voda, kadidlo a křída).
 4. Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky se uskuteční v pátek 5. ledna při mši svaté v 1800 v kostele sv. Vojtěcha.
 5. Příští neděli budeme slavit svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby).