OHLÁŠKY 4. neděle postní

Ohlášky
 1. Prožíváme 4. neděli postní. Dnešní sbírka je určena na podporu Centra pro rodinu a sociální péči.
 2. V konkatedrále bude v neděli 19. března  křížová cesta v 15 hodin zaměřená na rodiny s dětmi.
 3. V postní době jsou pravidelně pobožnosti křížové cesty:
  • v neděli – v 15 hodin v konkatedrále a v 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice,
  • v úterý a ve čtvrtek – v 1730 v konkatedrále,
  • v pátek – v 1730 v kostele sv. Vojtěcha.
 4. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (20. března)slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy ráno v konkatedrále v 600 a v 700, v kostele sv. Vojtěcha v 1800,
  • v sobotu (25. března)slavnost Zvěstování Páně.
 5. Z pátku 31. března na sobotu 1. dubna se v opavské konkatedrále Panny Marie uskuteční 24hodinové čtení z Bible. Zájemci, kteří se chtějí do čtení Bible zapojit, se mohou hlásit přes formulář na webové stránce projektu https://bible24.farnostopava.cz/. Kdo by byl ochoten pomoci s organizací, ať se prosím zapíše do tabulky v zákristii konkatedrály.
 6. Příští neděli budeme prožívat 5. neděli postní. Mši svatou v 1000 bude sloužit apoštolský nuncius v České republice Mons. Jude Thaddeus Okolo.