OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

Ohlášky

Kvůli nouzovému stavu a mimořádným opatřením:

  • nebudou od pondělí 12. října po dobu minimálně 2 týdnů bohoslužby ani modlitba růžence;
  • úmysly na mše svaté budou slouženy tak, jak byly zapsány;
  • náboženství, scholka, farní klub nebudou minimálně po dobu 14 dnů;
  • kostel bude otevřen denně k soukromé modlitbě od 8 do 17 hodin;
  • v případě potřeby bude kněz přítomen v kostele nebo na faře;
  • 1. svaté přijímání bude odloženo na nejbližší možný termín.