OHLÁŠKY 23. neděle v mezidobí

Ohlášky
  1. Prožíváme 23. neděli v mezidobí. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • v úterý (8. září)svátek Narození Panny Marie.
  3. Letos nebude probíhat výuka náboženství na ZŠ Englišova. Zájemci o náboženství budou mít možnost navštěvovat výuku ve farnosti Panny Marie (výuka začíná 17. září) nebo ve farnosti sv. Ducha (výuka začíná v pondělí 7. září). Rozpis hodin v obou farnostech naleznete ZDE. Přihlášky do výuky ve farnosti Panny Marie si můžete vyzvednout v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo ZDE.
  4. V sobotu 12. září se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční hudební zpracování filosofického díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce (účinkují: Marek Eben – umělecký přednes, Tomáš Thon – varhany). Z tohoto důvodu nebude v sobotu mše svatá 1800, zapsaný úmysl mše svaté bude sloužen v pátek 11. září v 1800.
  5. Farnost Hradec nad Moravicí zve na pouť na Slezskou Kalvárii, která se uskuteční v neděli 13. září v 1430 (sraz u první kaple). Rozjímání křížové cesty povede P. Marcin Kieras s farníky.
  6. Příští neděli budeme slavit 24. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na cír­kevní školy.