OHLÁŠKY 18. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 18. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (4. srpna) – památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
  • ve čtvrtek (6. srpna)svátek Proměnění Páně,
  • v sobotu (8. srpna)památku sv. Dominika, kněze.
 3. V pondělí 3. srpna na svátek Panny Marie Královny Andělů je možné v kostele sv. Ducha získat plnomocné odpustky. Skutek předepsaný k jejich získání je návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho je potřebné splnit obvyklé podmínky (být v milosti posvěcující, přijmout eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce). V kostele sv. Ducha budou tento den mše svaté slouženy v 700, v 800 a 1700.
 4. V pátek 14. srpna složí sr. Dominika Viera Kajtárová do rukou generální představené své věčné sliby. Slavnostní obřad proběhne při mši svaté v 1500 v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Opavě na Kylešovské ulici.
 5. Příští neděli budeme slavit 19. neděli v mezidobí.