OHLÁŠKY 17. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 17. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (27. července)památku sv. Gorazda,
  • ve středu (29. července)památku sv. Marty,
  • v pátek (31. července)památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze,
  • v sobotu (1. srpna)památku sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
 3. V pondělí 3. srpna na svátek Panny Marie Královny Andělů je možné v kostele sv. Ducha získat plnomocné odpustky. Skutek předepsaný k jejich získání je návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha. Kromě toho je potřebné splnit obvyklé podmínky (být v milosti posvěcující, přijmout eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce). V kostele sv. Ducha budou tento den mše svaté slouženy v 700, v 800 a 1700.
 4. Příští neděli budeme slavit 18. neděli v mezidobí. Dopolední mše bude sloužit otec Marek Večerek, během bohoslužeb poděkujeme za jeho roční působení ve farnosti.