OHLÁŠKY 13. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 13. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (29. června)slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svaté budou v kostele sv. Vojtěcha ráno pouze v 700 a večer v 1800,
  • v pátek (3. července)svátek sv. Tomáše, apoštola,
  • v sobotu (4. července)památku sv. Prokopa, opata.
 3. Od pondělí 29. června začne u sv. Vojtěcha letní režim mší svatých – tzn. od pondělí do soboty budou mše svaté ráno pouze v 700 (večerní pořad bohoslužeb zůstane nezměněn).
 4. V rámci projektu Otevřené chrámy bude v období letních prázdnin každou sobotu zpřístupněna věž kostela sv. Hedviky (vždy od 900 do 1700).
 5. Knihovna křesťanské literatury v prostorách fary sv. Ducha obnovila svou činnost. Otevírací dobu a aktuální nabídku knih naleznete na webových stránkách Charity Opava.
 6. Příští neděli budeme prožívat slavnost sv. Cyrila a Metoděje.