OHLÁŠKY 12. neděle v mezidobí

Ohlášky
  1. Prožíváme 12. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena dostavbu Diecézního střediska pro mládež.
  2. Dnes (v neděli 21. června) zveme rodiny s dětmi na společné prožití nedělního odpoledne, které začne v 15 hodin na farní zahradě.
  3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • ve středu (24. června)slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše svaté budou v kostele sv. Vojtěcha v 6 a 7 hodin ráno a v 18 hodin večer.
  4. Modlitba se zpěvy Taizé bude v sobotu 27. června (v 1900 v kostele sv. Vojtěcha).
  5. Příští neděli budeme slavit 13. neděli v mezidobí.