OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

Ohlášky
  1. Slavíme 6. neděli velikonoční.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • ve středu (20. května) památku sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze,
    • ve čtvrtek (21. května)slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha ráno v 600 a v 700, večer v 1800.
  3. V sobotu 23. května zveme na pouť k Panně Marii Opavské, Matce milosrdenství. Pouť začne v 1700 hodin mariánskou pobožností a bude pokračovat v 1800 mší svatou.
  4. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční.