Obnovení bohoslužeb a příprav na svátosti

Ohlášky

Bohoslužby

budou v naší farnosti  slouženy v obvyklém režimu (v týdnu i o víkendu, ve všech kostelích farnosti Panny Marie) od pondělí 11. května za dodržení základních hygienických opatření (rouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela). Závoveň platí doporučení, aby se ohrožené skupiny (senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou) bohoslužeb zatím neúčastnily.


Biřmování

V sobotu 13. června v proběhne v kostele sv. Vojtěcha v 15 hodin svátost biřmování. Příprava biřmovanců znovu začíná v sobotu 16. května v 19 hodin na faře (obě skupiny).


První svaté přijímání

bude odloženo po prázdninách (zřejmě měsíc řijen, přesný termín bude ještě upřesněn). Plánovaná slavnost svátosti smíření se uskuteční v neděli 14. června v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Předcházet jí bude jedno přípravné setkání dětí i rodičů v neděli 7. června v 9.30 (rodiče na faře, děti v pastoračním středisku u minoritů).