Informace k bohoslužbám

Ohlášky

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti. Úmysly mší svatých budou odslouženy bez účasti lidu.