ŽIVOT FARNOSTI

Katecheze dospělých
Schází se co 14 dní (vždy v sudém týdnu) na faře u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, od 18.00, katecheze vede jáhen Jan Gilík.

Ministranti
Pravidelné schůzky se konají v sobotu v učebně kostela sv. Vojtěcha od 9.00, první sobotu v měsíci je schůzka v tělocvičně ELIM v Kateřinkách

Scholka
Pro děti od 3 do 9 let, schází se každý čtvrtek v 15.00 na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

Schóla
Zkoušky jsou v neděli v 7.40 na faře při konkatedrále a v pátek v 17.30 v učebně kostela sv. Vojtěcha.

Společenství mladých
Schází se každý pátek, začíná mší svatou v 18.00 v kostele sv. Vojtěcha a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Náboženství
Probíhá v učebně kostela sv. Vojtěcha a na některých opavských školách (ZŠ Englišova, ZŠ Vrchní a ZŠ Kylešovice).