ŽIVOT FARNOSTI

Ministranti
Pravidelné schůzky se konají v sobotu v učebně kostela sv. Vojtěcha od 9.00, první sobotu v měsíci je schůzka v tělocvičně ELIM v Kateřinkách.

Scholka
Pro děti od 3 do 9 let, schází se každý čtvrtek v 15.00 na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Schóla
Zkoušky jsou v neděli v 7.40 na faře při konkatedrále.

Společenství mladých
Schází se každý pátek, začíná mší svatou v 18.00 v kostele sv. Vojtěcha a pokračuje na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Náboženství
Probíhá v učebně kostela sv. Vojtěcha, na faře a na některých opavských školách (ZŠ Englišova, ZŠ Vrchní a ZŠ Kylešovice).