Rozpis lektorů

Rozpis lektorů, kteří čtou nedělní čtení ve farnosti Panny Marie na mši svaté v 8.30 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. V případě, že lektor nemůže číst v určenou neděli (např. z důvodu nemoci apod.), telefonicky se domluví s jiným lektorem a s ním se vymění.

Kontaktní osoba
Marek Chovanec, email: marucha@email.cz

 

DATUM ČTENÍ LEKTOR
6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně
1. čtení: Iz 60,1-6 Lukáš Řezníček
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 Barbora Řezníčková
13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 Zdislava Sovadinová
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7 Ministranti
20. ledna 2019
2.neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 62,1-5 Libor Špička
2. čtení: 1 Kor 12,4-11 Draha Špičková
27. ledna 2019
3. neděle v mezidobí

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 Pavla Ondráčková
2. čtení: 1 Kor 12,12-30 Miroslav Lerch
3. února 2019
4. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 1,4-5.17-19 Ministranti
2. čtení: 1 Kor 12,31-13,13 Miroslava Rychtová
10. února 2019
5. neděle v mezidobí

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8 Marek Chovanec
2. čtení: 1 Kor 15,1-11 Sestry františkánky