Rozpis lektorů

Rozpis lektorů, kteří čtou nedělní čtení ve farnosti Panny Marie na mši svaté v 8.30 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. V případě, že lektor nemůže číst v určenou neděli (např. z důvodu nemoci apod.), telefonicky se domluví s jiným lektorem a s ním se vymění.

Kontaktní osoba
Marek Chovanec, email: marucha@email.cz

 

Datum Čtení Lektor
26. května 2019
6. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 Pavel Hejátko
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23 Hana Hejátková
2. června 2019
7. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 7,55-60 Marie Pilařová
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20 Jan Pilař
9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha svatého
1. čtení: Sk 2,1-11 Marek Sabol
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13 Bronislava Sabolová
16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice
1. čtení: Př 8,22-31 Zdislava Sovadinová
2. čtení: Řím 5,1-5 Ministranti
23. června 2019
12. neděle v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11 Lukáš Řezníček
2. čtení: Gal 3,26-29 Barbora Řezníčková
30. června 2019
13. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21 Pavel Hejátko
2. čtení: Gal 5,1.13-18 Hana Hejátková
7. července 2019
14. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 66,10-14c Libor Špička
2. čtení: Gal 6,14-18 Draha Špičková
14. července 2019
15. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 30,10-14 Pavla Ondráčková
2. čtení: Kol 1,15-20 Miroslav Lerch
21. července 2019
16. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 18,1-10a Ministranti
2. čtení: Kol 1,24-28 Miroslava Rychtová
28. července 2019
17. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 18,20-32 Milan Řehák
2. čtení: Kol 2,12-14 Sestry františkánky
4. srpna 2019
18. neděle v mezidobí
1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23 Marek Chovanec
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11 Daniela Chovancová