Kvíz Koncert schol

Koncert schol se tento rok konal:
Je určen pro scholy:
Koná se pravidelně:
Koncert schol organizuje:
Každá schola si vždy připraví:
Schola/scholka z naší farnosti se účastnila koncertu schol:
Letošního setkání se účastnilo celkem:
Úvodní slovo pronesl letos:
Děti ze scholky letos během vystoupení:
Bohaté pohoštění a výborné perníčky jsou určeny: