KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Komentované prohlídky kostela sv. Hedviky

11. července a 15. srpna vždy v 17.00
Sraz před vstupem do kostela sv. Hedviky

Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně přístupný, seznámí návštěvníky s komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce zastaveny. Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. Po skončení války byla budova nadále využívaná jako sklad a k vysvěcení kostela došlo až roku 1993. Fresková výmalba v interiéru kostela odkazuje mj. na dřívější ohlasy po uctění památky obětí první světové války.

Bc. Pavel Solnický/Mgr. Petr Tesař
Vstupné: základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,-
Nutná předchozí rezervace na tel. +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu
Vstupenku zakoupíte na místě

 

Komentované prohlídky konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

18. července a 8. srpna vždy v 17.00
Sraz před hlavním vstupem do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve  14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.

Bc. Pavel Solnický/Mgr. Petr Tesař
Vstupné: základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,-
Nutná předchozí rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907
Vstupenku zakoupíte na místě

 

Komentované prohlídky kostela sv. Vojtěcha

8. července v 10.00, 25. července a 22. srpna vždy v 17.00
Sraz před hlavním vstupem do kostela sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacobu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech – společenských, náboženských i stavebně historických. Veřejnost se blíže seznámí s tzv. Milostným obrazem, ale také s okolnostmi zničení kostela sv. Vojtěcha v průběhu náletů na město koncem března 1945 a s jeho nákladnou poválečnou obnovou.

Bc. Pavel Solnický/Mgr. Petr Tesař
Vstupné: základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,-
Nutná předchozí rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907
Vstupenku zakoupíte na místě