AKCE V DĚKANÁTU

Akce na děkanátní (popř. diecézní, celonárodní) úrovni

  • Kněžské svěcení – sobota 30. června 2018 v 9.30, katedrála Božského Spasitele v Ostravě, svěcení přijmou:
    • Jan Jurečka (farnost sv. Kateřiny Alexandrijské, Ostrava-Hrabová),
    • Václav Rylko (farnost Nenebevzetí Panny Marie, Hnojník).
  • Diecézní setkání dětí na Prašivé – pondělí 2. července 2018, informace o programu a celém setkání viz stránky katechetického centra Ostrava
  • Pěší pouť z Opavy na Velehrad – od 2. do 8. července 2018, pouť začíná v pondělí 2. července mší svatou v 7.00 v opavské konkatedrále, další informace viz stránky pěší poutě.