AKCE V DĚKANÁTU

Akce na děkanátní (popř. diecézní, celonárodní) úrovni:

  • Pouť na sv. Annu – sobota 29. července, 14.30 modlitba růžence, v 15.00 mše svatá (celebruje P. Tomasz Juszkat, administrátor farnosti Slavkov)
  • Celostátní setkání mládeže v Olomouci – od 15. do 20. srpna 2017
  • Otevřené chrámy 2017
  • Poutní mše svatá v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie – neděle 13. srpna v 8.30, celebruje otec biskup František Václav Lobkowicz.
  • Diecézní pouť seniorů – čtvrtek 21. září v 9.30 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (mši svatou celebruje otec biskup František Václav Lobkowicz),
  • Pouť děkanátu Opava na Cvilín  – sobota 7. října, v 18.00 mše svatá (celebruje otec biskup František Václav Lobkowicz).