AKCE V DĚKANÁTU

Akce na děkanátní (popř. diecézní, celonárodní) úrovni

  • Memoriál otce Jožky – úterý 8. května 2018 v15.00, Stěbořice, informace o závodu, přihlásit se ZDE
  • Děkanátní pouť za rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání – sobota 5. května 2018, v 17.00 modlitba růžence a adorace, v 18.00 mše svatá (celebruje biskup Mons. Martin David). K účasti na pouti se bude možno přihlásit v sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Autobus pro přihlášené bude odjíždět z Rybího trhu v 16.00. V tento den nebude mše svatá v kostele sv. Vojtěcha, ani májová pobožnost v konkatedrále.
  • Diecézní pouť rodin na Maria Hilf – sobota 12. května 2018
  • Pouť k Panně Marii opavské – sobota 19. května 2018
  • Kurzy pro vedoucí schol (přihlášení na 26. května 2018) a varhaníky (přihlášení na 19. května 2018)
  • Modlitba se zpěvy Taizé – sobota 26. května 2018 v 19.00, kostel sv. Vojtěcha Opava
  • Jáhenské svěcení – sobota 23. června 2018, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
  • Kněžské svěcení – sobota 30. června 2018, katedrála Božského Spasitele v Ostravě
  • Diecézní setkání dětí na Prašivé – 2. července 2018